U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Van dermeersch heeft het woord.

Minister, in Antwerpen is er een lage-emissiezone ingesteld. Gewone Antwerpenaars met een auto op leeftijd, een diesel, kunnen Antwerpen niet meer in en uit zonder dat ze daar zwaar voor moeten betalen. Er zijn zelfs mensen die niet in en uit hun garage kunnen, ook al rijden ze Antwerpen niet in, omdat er een lage-emissiezone is ingesteld en omdat dat digitaal wordt gecontroleerd door camera’s. Wanneer die mensen Antwerpen binnenrijden, valt er automatisch een boete in de bus via digitale weg.

We hebben daar vorige maandag over gediscussieerd in de gemeenteraad. Nu blijkt dat dit enkel geldt voor de Antwerpenaren, de autochtone bevolking. Vreemdelingen mogen blijkbaar met die vervuilende auto Antwerpen nog altijd binnenrijden. Ze worden niet automatisch geregistreerd en zullen dus ook niet automatisch een boete krijgen voor de overtreding die ze begaan omdat ze met een vervuilend voertuig, op dezelfde manier waarop de Antwerpenaar dat zou doen, de lage-emissiezone binnenrijden.

We hebben de bevoegde N-VA-schepen daarover ondervraagd. Naar aanleiding van het decreet dat in het Vlaams Parlement is opgesteld om die lage-emissiezone mogelijk te maken, was er al gewaarschuwd dat er geen uitwisseling van gegevens kan zijn en er dus geen sancties kunnen worden gegeven aan buitenlanders die met een vervuilend voertuig de lage-emissiezone binnenrijden. Nu blijkt dat de verdragen die op het federale niveau zijn ondertekend, niet geldig zijn voor een Vlaamse materie, zoals de lage-emissiezone is.

Minister, wat is de stand van zaken? Moeten wij als autochtone Antwerpenaren alleen de boetes betalen? Mogen die vreemdelingen weeral eens doen wat ze willen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Wel, ik kan heel kort zijn, mevrouw Van dermeersch. Samen met bevoegd minister Schauvliege doe ik het nodige om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld, zoals u wenst. (Applaus bij de N-VA)

Dat vind ik wel heel straf. Wanneer zal dat dan zijn? Als we al die boetes hebben betaald?

Minister Ben Weyts

Onverwijld. (Gelach)

Onverwijld, ja. Kom daar niet mee af, met onverwijld. Het is onaanvaardbaar, minister.

Uw antwoord is trouwens laconiek. U lacht ons uit in het gezicht. Wij moeten maar betalen en de vreemden mogen doen wat ze willen.

Minister Ben Weyts

Dit is gewoon een antwoord, mevrouw. U vraagt, wij draaien. Punt aan de lijn.

En ik wil graag weten wanneer. Minister Schauvliege zegt dat het juridisch nog eens moet worden bekeken.

Minister Ben Weyts

Zo kort mogelijk. Wij zullen ons schikken naar uw wensen.

Oké. Dan wens ik dat er onmiddellijk een einde wordt gesteld aan het beboeten van Antwerpenaren voor een overtreding, terwijl andere, vreemde voertuigen die dezelfde overtreding begaan, niet worden beboet. En ik wil dat nu. Niet gisteren, niet morgen, maar vandaag, nu, direct. Dat is mijn wens.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.