U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Actuele vraag over de verhuizing van het European Union Baroque Orchestra naar Antwerpen
van Manuela Van Werde aan minister Sven Gatz
214 (2016-2017)
Actuele vraag over de mogelijke verhuizing van orkesten naar België door de brexit
van Yamila Idrissi aan minister Sven Gatz
215 (2016-2017)
Actuele vraag over het positieve resultaat van de handelsbalans
van Rik Daems aan minister Geert Bourgeois
216 (2016-2017)
Actuele vraag over de investeringsakkoorden die Vlaanderen zelf wil afsluiten wegens de geblokkeerde BLEU-akkoorden
van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
217 (2016-2017)
Actuele vraag over de effectieve invoering van gevalideerde toetsen aan het einde van het basisonderwijs
van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
218 (2016-2017)
Actuele vraag over gestandaardiseerde toetsen in het onderwijs
van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
219 (2016-2017)
Actuele vraag over centrale examens in het onderwijs
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
220 (2016-2017)
Actuele vraag over de daling van het aantal huurders in Vlaanderen en de beleidsconclusies die de minister daaruit trekt voor haar beleid ten aanzien van de private huurmarkt
van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans
221 (2016-2017)
Actuele vraag over de handhaving van de lage-emissiezones ten aanzien van wagens met buitenlandse nummerplaat
van Anke Van dermeersch aan minister Ben Weyts
222 (2016-2017)
Actuele vraag over de veiligheidsmonitor en het veiligheidsplan van De Lijn, naar aanleiding van een aantal recente incidenten
van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts
223 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
Actuele vraag over de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
224 (2016-2017)
Actuele vraag over het grote psychiatrierapport van de krant De Morgen
van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
225 (2016-2017)
Actuele vraag over het toegenomen aantal klachten betreffende discriminatie op de arbeidsmarkt
van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters
226 (2016-2017)
Actuele vraag over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt, naar aanleiding van de nieuwe cijfers van Unia
van Sonja Claes aan minister Philippe Muyters
227 (2016-2017)
Actuele vraag over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt, naar aanleiding van de nieuwe cijfers van Unia
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
228 (2016-2017)
Actuele vraag over de activering van bruggepensioneerden
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
229 (2016-2017)
Actuele vraag over de normen voor luchtkwaliteit die Vlaanderen hanteert in het beleid tegen luchtvervuiling
van Elisabeth Meuleman aan minister Joke Schauvliege
230 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansluitbaarheid op een aardgasdistributienet en tot bevestiging van de continuïteit van de sanctionering van de energieprestatieregelgeving
1043 (2016-2017) nr. 1
Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
1045 (2016-2017) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de invoering van een regulerend kader voor warmte- of koudenetten
1056 (2016-2017) nr. 1
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft
989 (2016-2017) nr. 1
Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansluitbaarheid op een aardgasdistributienet en tot bevestiging van de continuïteit van de sanctionering van de energieprestatieregelgeving
1043 (2016-2017) nr. 1
Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
1045 (2016-2017) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de invoering van een regulerend kader voor warmte- of koudenetten
1056 (2016-2017) nr. 1
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft
989 (2016-2017) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Rik Daems aan minister Geert Bourgeois
216 (2016-2017)
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
229 (2016-2017)

BESPREKINGEN

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.