U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Deze week vragen over:

 • de mogelijke verhuizing van orkesten naar Vlaanderen door de brexit;
 • het positieve resultaat van de handelsbalans;
 • het zelf afsluiten van investeringsakkoorden door Vlaanderen wegens de geblokkeerde BLEU-akkoorden;
 • gestandaardiseerde toetsen in het onderwijs;
 • de daling van het aantal huurders op de private huurmarkt;
 • de boetes voor wagens met buitenlandse wagens in de lage-emissiezones;
 • de veiligheid van personeel en passagiers bij De Lijn;
 • de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg/psychiatrie in Vlaanderen;
 • de toename van het aantal klachten over discriminatie op de arbeidsmarkt;
 • de activering van bruggepensioneerden (SWT'ers);
 • de gehanteerde normen voor luchtkwaliteit in de strijd tegen luchtvervuiling.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 22 februari 2017 (pdf)

Basiskennis Nederlands voor sociale woning: van taalbereidheids- naar taalkennisvereiste

Het Vlaams Regeerakkoord stelt dat de Vlaamse Regering inzake de taalbereidheidsvoorwaarden in de sociale huursector wil evolueren van een inspanningsverbintenis naar een geattesteerd of bewezen resultaat, met respect voor de rechtspraak en het recht op wonen. De bestaande verplichting waarbij huurders van sociale woningen moeten tonen bereid te zijn om Nederlands te leren, blijkt immers te vrijblijvend en leidt niet altijd tot een basiskennis van de omgangstaal, wat op zijn beurt soms aanleiding geeft tot communicatie-, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om uitvoering te geven aan deze passage uit het regeerakkoord. Ze maakt zich sterk dat de taalkennisvereiste de toegang tot een sociale woning niet zal belemmeren.

Regulerend kader voor warmte- of koudenetten

Een warmte- of koudenet wordt gedefinieerd als een netwerk voor de distributie van thermische energie in de vorm van stoom, warm water of gekoelde vloeistoffen vanuit een centrale productie-installatie naar meerdere gebouwen of locaties, voor het verwarmen of koelen van ruimten of processen. Op die manier kan bv. aardwarmte of de restwarmte uit industriële installaties, afvalverbranding of elektriciteitscentrales gebruikt worden. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een regelgevend kader te scheppen voor dergelijke warmte- of koudenetten.

Algemene verplichting op plaatsen optische rookmelders

Uit cijfers blijkt dat Vlaanderen één van de slechts scorende regio's van Europa is wat de brandveiligheid van woningen betreft: zo vallen er bij ons ruim driemaal zoveel doden bij woningbranden als in Nederland. Om de brandveiligheid te verhogen dienden een aantal volksvertegenwoordigers van de meerderheid een voorstel van decreet in dat een algemene verplichting op het plaatsen van optische rookmelders in Vlaamse woningen wil invoeren. Deze algemene verplichting moet de bestaande complexe regeling vervangen.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Rik Daems aan minister Geert Bourgeois
216 (2016-2017)
van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
219 (2016-2017)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
220 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Rik Daems aan minister Geert Bourgeois
216 (2016-2017)
van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
219 (2016-2017)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
220 (2016-2017)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
224 (2016-2017)
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
229 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1045 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Björn Anseeuw, Mercedes Van Volcem en Michèle Hostekint
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1045 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Björn Anseeuw, Mercedes Van Volcem en Michèle Hostekint
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.