U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 februari 2017, 14.05u

Voorzitter
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 21, van Bart Caron, op artikel 48.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  78 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 48.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  79 leden hebben ja geantwoord;
  24 leden hebben zich onthouden.

Artikel 48 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  78 leden hebben ja geantwoord;
  25 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Redenen voor onthouding?

De heer Durnez heeft het woord.

Jan Durnez (CD&V)

Ik wil de collega’s oproepen zorgvuldig om te gaan met begrippen uit andere decreten. Hier is last minute het begrip ‘centrumstad’, dat komt uit het decreet inzake het Gemeentefonds, ingevoegd, terwijl het eigenlijk gaat over kwaliteitscriteria, over kwaliteitslabel, over de regionale spreiding. Ik wil vragen om daar in de toekomst heel wat zorgvuldiger mee om te springen. De minister heeft daarnet laten uitschijnen dat hij een oplossing zal zoeken. Een oplossing die hij aangeeft, staat dan weer haaks op onze zorg om de verrommeling tegen te gaan. Het lijkt me erg moeilijk om de culturele werking van een gemeentelijk archief onder te brengen in een intergemeentelijke samenwerking. Ik denk dat elkeen inziet dat dit bijzonder moeilijk is, maar ik heb er vertrouwen in dat de minister een oplossing heeft. Zorg er dus voor om begrippen uit het decreet inzake het Gemeentefonds niet te gebruiken in andere decreten. (Applaus bij sp.a en Groen)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.