U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Tommelein heeft het woord.

Dit decreet wijzigt het Energiedecreet om tot een betere voorkoming, detectering, vaststelling en sanctionering van energiefraude te komen. Er worden daarvoor heel wat maatregelen genomen. Dit ontwerp van decreet werd unaniem aangenomen in de commissie, en ik hoop dat dit ook zo zal gebeuren in deze plenaire vergadering.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Minister Tommelein, ik zou wel een opmerking in het algemeen willen maken. Er zijn vier artikelen waarop we een technische correctie moeten uitvoeren. (Minister Bart Tommelein vraagt het woord)

Neen, de algemene bespreking is gesloten. (Gelach)

U krijgt zo dadelijk het woord.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1047/1)

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

In artikel 2 moet de datum “27 november 2015” door de Vlaamse Regering nog worden aangepast en voorlopig worden vervangen door “[…]”. Is het parlement het eens om dit bij wijze van technische correctie te doen? (Instemming)

– Artikel 2 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– De artikelen 3 tot en met 9 worden zonder opmerkingen aangenomen.

In artikel 10 moeten de woorden “artikel 9” worden vervangen door de woorden “artikel 8”. Is het parlement het eens om dit bij wijze van technische correctie te doen? (Instemming)

– Artikel 10 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– De artikelen 11 tot en met 18 worden zonder opmerkingen aangenomen.

In artikel 19 moet de datum “27 november 2015” door de Vlaamse Regering nog worden aangepast en voorlopig worden vervangen door “[…]”. Is het parlement het eens om dit bij wijze van technische correctie te doen? (Instemming)

– Artikel 19 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

In artikel 20 moet de datum “27 november 2015” door de Vlaamse Regering nog worden aangepast en voorlopig worden vervangen door “[…]”. Is het parlement het eens om dit bij wijze van technische correctie te doen? (Instemming)

– Artikel 20 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– De artikelen 21 tot en met 27 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Minister Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik erken dat er een aantal technische aanpassingen moeten gebeuren. Maar u moet dan natuurlijk ook wel de reden geven. Ik kom hier vijf weken na elkaar met een ontwerp van decreet. Doordat ik nooit weet wanneer een decreet juist zal vallen, kan ik in het ontwerp van decreet nooit voorspellen welke datum juist moet worden gebruikt. Dat is dus een gevolg van het feit dat ik in de voorbije weken hard heb gewerkt en in dit parlement energiedecreten heb ingediend. Daarom moest er een technische wijziging gebeuren. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

Ik zie alleen maar applaus op de Open Vld-banken. (Gelach)

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.