U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat over intercommunales

De Publipart-affaire die afgelopen weekend bekend raakte, heeft de politieke actualiteit de afgelopen dagen beheerst. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over de transparantie bij de intercommunales en hun substructuren.

Actuele vragen

Deze week vragen over:

  • de mogelijke behandeling van de Limburgse Noord-Zuidverbinding als complex project;
  • het ultimatum van de onderwijsvakbonden met betrekking tot het lerarenloopbaanpact;
  • de trambestelling van De Lijn en de toekomst van Bombardier Brugge;
  • de hervorming van de rijopleiding;
  • de richtlijn aan de huisartsen om minder antidepressiva voor te schrijven en de gevolgen voor de eerstelijnpsychologische hulp.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 15 februari 2017 (pdf)

Onteigeningsdecreet

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor alle aspecten van onteigeningen. De Vlaamse Regering maakte gebruik van die nieuwe bevoegdheid om een ontwerp van decreet in te dienen 'betreffende onteigening voor het algemeen nut' dat de bestaande wetgeving uit 1835, 1926 en 1962 wil overkoepelen, aanpassen en verbeteren. De ambitie is om onteigeningen vlotter te laten verlopen, volgens een eenvormige procedure.

Decreet ondersteuning cultureelerfgoedwerking

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet ‘houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen’ in, dat het bestaande Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 moet vervangen. De manier waarop cultureelerfgoedorganisaties subsidies krijgen wordt hervormd, geïnspireerd op de regeling uit het Kunstendecreet.

Decreet proefomgeving experimentele woonvormen

Het Vlaams Parlement vroeg de regering in een resolutie uit 2015 om nieuwe, alternatieve en innoverende woonvormen te faciliteren. In uitvoering van die resolutie diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om een proefomgeving voor experimentele woonvormen (onder meer wat betreft gemeenschappelijk wonen) in te stellen. Tijdens een proefperiode van zes jaar kunnen dergelijke projecten binnen bepaalde marges afwijken van de geldende regelgeving.

Aanpak energiefraude - wijziging Energiedecreet

Het Vlaams regeerakkoord stelt dat de preventie en detectie van energiefraude een taak wordt van de netbeheerders, en dat fraude met tellers, zonnepanelen of andere decentrale productie sneller gedetecteerd en bestreden moet worden samen met de Vlaamse administratie. In uitvoering hiervan diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in dat het Energiedecreet wil wijzigen om te komen tot een betere voorkoming, opsporing, vaststelling en bestraffing van energiefraude.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Onderzoek van een verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een Vlaams volksvertegenwoordiger
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
991 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1014 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1034 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gwenny De Vroe, Dirk de Kort, Michèle Hostekint en Marc Hendrickx
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
991 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1014 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1021 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
An Christiaens en Lorin Parys
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1034 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gwenny De Vroe, Dirk de Kort, Michèle Hostekint en Marc Hendrickx
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1037 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
An Christiaens en Lorin Parys
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 15 februari 2017 gehouden actualiteitsdebat over de intercommunales

ONDERZOEK

Onderzoek van een verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een Vlaams volksvertegenwoordiger (Verslaggever: Renaat Landuyt) (Mondeling verslag)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.