U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen.

De algemene bespreking is geopend.

Ik veronderstel niet dat daar iemand nog het woord over vraagt.

Minister Crevits, u bent gehaast. U vraagt ook het woord niet meer over het ontwerp van bijzonder decreet? Ik begrijp dat u het hier niet zo aangenaam vindt. (Gelach)

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, u ziet er stralend uit vandaag. (Gelach)

De voorzitter

U moet de achtergrond kennen van deze opmerking. Ik zal dit niet nader toelichten. (Gelach)

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van bijzonder decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 915/3)

– De artikelen 1 tot en met 32 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van artikel 33. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 915/4)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van bijzonder decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.