U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 januari 2017, 14.00u

Voorzitter
Hulde
De voorzitter

Dames en heren, wij nemen vandaag afscheid van collega Gwendolyn Rutten. Ze heeft te kennen gegeven dit parlement te verlaten om zich volledig toe te leggen op het bestuur van haar partij, onder meer met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Ze gaat een Ronde van Vlaanderen doen.

Beste Gwendolyn, ik kreeg gisteren een brief. De afzender was de heer Bart Somers en was gericht aan de heer Jan Peumans, voorzitter Open Vld, Brussel. (Gelach)

Beste Gwendolyn, van 2010 tot 2014 was u volksvertegenwoordiger voor de kieskring Leuven, waarna u op 25 mei 2014 verkozen werd als Vlaams volksvertegenwoordiger in de kieskring Vlaams-Brabant. Daarvoor was u tussen 2005 en 2009 reeds als kabinetschef actief bij de Vlaamse ministers Fientje Moerman en Dirk Van Mechelen. Momenteel bent u ook in de lokale politiek te Aarschot actief als schepen van onder meer Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Nationale bekendheid geniet u als partijvoorzitter van de Open Vld sinds 8 december 2012. Het meest opmerkelijke dat u in die functie gepresteerd hebt, is wel dat u bij de regeringsonderhandelingen van 2014 met uw partij wist binnen te breken in de Vlaamse Regering. “Dat politieke instinct maakt haar tot een topper in het politieke stratego”, zo stelde De Tijd toen.

Beste Gwendolyn, het politieke instinct waarover sprake, drijft u nu ongetwijfeld weer om andere keuzes te maken. Zelf zei u hierover vorige week in de pers: “We moeten onszelf als politici heruitvinden.” En nog: “Als ik iets doe, wil ik dat voluit doen.” Die ambitieuze houding strookt volledig met de drie eigenschappen waarmee u zichzelf op uw website omschrijft, namelijk ‘vooruitgangsdenker, doener en optimist’.

Bij de vorige verkiezingscampagne in 2014 zette u in op de slogan ‘Goesting in de toekomst’. Daarmee vertaalde u alvast de eerst eigenschap die u zichzelf toeschrijft: ‘vooruitgangsdenker’. Met uw recente voornemen om als partijvoorzitter alle 308 Vlaamse gemeenten te gaan bezoeken, vult u nu ook de tweede eigenschap, die van ‘doener’, zeer concreet in. We hopen allemaal dat u na uw lange tocht nog de term ‘optimist’ zult blijven gebruiken, zeker omdat u in de pers hebt laten optekenen dat het uw belangrijkste doel is om vooral naar ‘andersdenkenden’ te luisteren.

U gaat een tocht doorheen Vlaanderen maken, zo hebt u verkondigd. U hebt dat ook bekend gemaakt via Twitter en Facebook en alle andere mogelijke kanalen. Ik heb helaas moeten merken dat u in die communicatie een kaart van Vlaanderen gebruikt, waarop Voeren ontbreekt. (Opmerkingen)

Laat dat nu net het op één na mooiste dorp van Vlaanderen zijn, mevrouw Rutten, bestuurd door mijn goede vriend Huub Broers, en mijn twee kleindochters wonen daar ook. Ik raad u aan zeker uw tijd te nemen voor die waarlijk prachtige gemeente. U hoeft zich niet de vraag te stellen welk het mooiste dorp is van Vlaanderen. Dat is Riemst, maar dat weet u. En als u in Riemst langskomt, zal ik u er van harte welkom heten en wil ik u graag als ‘andersdenkende’ te woord staan. Maar dat belet niet dat ik uw keuze erg apprecieer. Ze getuigt van lef en verantwoordelijkheid opnemen.

Beste Gwendolyn, het was een voorrecht om hier als collega met u te mogen werken. Ik wens u veel succes toe met uw verdere politieke loopbaan. (Applaus bij de N-VA, CD&V, Open Vld, sp·a en Groen)

Voorzitter, dank u wel voor de mooie woorden. Ik had niet verwacht dat u mij tot ontroering zou kunnen brengen. Met die vriendelijke woorden hebt u dat toch gedaan. Dank daarvoor.

Ik zal heel graag op uw uitnodiging ingaan. Ik kom naar Riemst en ik reken daar op een stevig debat, een tegensprekelijk debat met wat vuurwerk. Ik denk dat de mensen daar behoefte aan hebben. Ik zal ook Voeren niet vergeten.

Aan alle collega’s, dank u wel voor de fijne discussies en de collegialiteit. Ik ga hier echt, optimist als ik ben, met een goed gevoel weg. Ik kijk goed terug op de periode die achter mij ligt. Maar ik kijk vooral vooruit. U hebt verwezen naar mezelf als vooruitgangsdenker. U hebt de slogan ‘Goesting in de toekomst’ vermeld. Ik had even gedacht dat u het over mijn vleugels ging hebben. Ik ga niet vliegen, maar ik ga wel heel Vlaanderen rond. Ik zal daarbij met aandacht het debat elke woensdag hier volgen, en uiteraard ook onze fractie.

Dank u wel, collega’s allemaal, en nog een goede rest van de legislatuur gewenst. (Applaus bij de N-VA, CD&V, Open Vld, sp·a en Groen)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.