U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit.

Deze week vragen over:

  • de biomassacentrale in Langerlo en de subdoelstellingen groene stroom ;
  • sociale correcties op de stijgende energiefacturen;
  • maatregelen tegen gemeenten die niet voldoende sociale woningen realiseren;
  • het 'Right to Challenge' van de burger ten aanzien van de overheid in Vlaanderen;
  • de houding van de Vlaming ten aanzien van de maximumsnelheden in het verkeer;
  • de aanpak van radicalisering in de gevangenissen;
  • een duurzame ondersteuning van startende ondernemingen;
  • procedureproblemen bij het verlenen van vergunningen voor zorgwoningen;
  • de onderwijsverstrekking aan jonge asielzoekers die worden overgeplaatst;
  • de aanhoudende discussie over de hervorming van het secundair onderwijs en de haalbaarheid van de timing.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 11 januari 2017 (pdf)

Nieuw financieringsmodel infrastructuur woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

De plenaire vergadering beraadslaagt en stemt over een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat de decretale basis wil leggen voor een nieuw financieringsmodel voor de infrastructuur van woonzorgcentra (rusthuizen) en centra voor kortverblijf. Dit ontwerp van decreet vloeit voort uit onder meer de resolutie betreffende de infrastructuursubsidiëring van woonzorgvoorzieningen die het Vlaams Parlement goedkeurde op 19 juni 2013. Bovendien kwam er door een gewijzigde houding van Eurostat een einde aan het alternatieve financieringssysteem van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

Ontoelaatbaarheid schoonheidswedstrijden voor kinderen

De plannen om een Mini Miss Belgium-verkiezing voor meisjes van 6 tot 10 jaar te organiseren zorgden enkele maanden geleden voor grote ophef. Onder meer het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen en diverse pedagogen uitten hun bezorgdheid over de organisatie van dergelijke wedstrijden. De plannen werden ondertussen (voorlopig?) opgeborgen, maar in een voorstel van resolutie willen leden van meerderheid en oppositie de ontoelaatbaarheid van dergelijke schoonheidswedstrijden voor kinderen onderstrepen.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Belangenconflict over het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
Ingekomen documenten en mededelingen
van Grete Remen aan minister Philippe Muyters
161 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Grete Remen aan minister Philippe Muyters
161 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van Matthias Diependaele, Jenne De Potter, Ann Brusseel, Axel Ronse, Peter Van Rompuy en Andries Gryffroy
821 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Bespreking
verslag door An Christiaens
1025 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Matthias Diependaele, Jenne De Potter, Ann Brusseel, Axel Ronse, Peter Van Rompuy en Andries Gryffroy
821 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Ann Brusseel, Bart Van Malderen en Elke Van den Brandt
860 (2015-2016) nr. 1
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.