U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 15, van An Moerenhout, op de tabel bij artikel 2.

Mevrouw Moerenhout heeft het woord.

Binnen het asielbudget in het kader van vluchtelingencrisis van 2015 is voor de taallessen van erkende vluchtelingen een bepaald budget gevrijwaard. Het budget voor 2017 is 10 miljoen euro, in 2016 was dat 18 miljoen euro. De voorbije maanden heeft de minister me keer op keer gerustgesteld dat dat budget voldoet om alle trajecten, de taallessen, die vandaag lopen voor de erkende vluchtelingen, te kunnen voltooien. Maar ons aller mailbox is de voorbije dagen een beetje ontploft van getuigenissen van leerkrachten van verschillende centra waar die lessen worden gegeven. Ze zeggen dat de budgettering niet correct is, dat er onvoldoende middelen zijn, dat niet alle erkende vluchtelingen die vandaag taallessen volgen, die trajecten kunnen blijven volgen. Groen wil dat alle lopende trajecten wel kunnen worden afgewerkt. Wegens de boosheid en de verontwaardiging daarover dienen wij dit amendement in, met de vraag om het budget opnieuw te verhogen tot het oorspronkelijke budget van 2016, zodat alle trajecten, alle lessen Nederlands, wel kunnen worden afgewerkt.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  26 leden hebben ja geantwoord;
  82 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  31 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 4

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  31 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  29 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.