U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van Matthias Diependaele, Joris Vandenbroucke, Koen Van den Heuvel, Björn Rzoska en Bart Somers betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande fusie van intercommunales VIVAQUA en Hydrobru.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot aanvulling van de agenda? (Instemming)

Dan stel ik voor dat de motie van Matthias Diependaele, Joris Vandenbroucke, Koen Van den Heuvel, Björn Rzoska en Bart Somers betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande fusie van intercommunales VIVAQUA en Hydrobru onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de motie van Matthias Diependaele, Joris Vandenbroucke, Koen Van den Heuvel, Björn Rzoska en Bart Somers betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande fusie van intercommunales VIVAQUA en Hydrobru.

De bespreking is geopend.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, collega's, VIVAQUA is een intercommunale waar momenteel 38 Vlaamse, Brusselse en Waals-Brabantse gemeenten en steden in zitten. Bij de staatshervorming in 2001 is beslist dat het toezicht op de intercommunales naar de gewesten zou gaan. Pas op 13 februari 2014, dertien jaar later, werd er een samenwerkingsakkoord gesloten waarin gestipuleerd staat dat er een akkoord moet komen over het toezicht op de gewestgrensoverschrijdende intercommunales.

De gemeenten zouden de kans krijgen om uit te treden indien ze dat wensten. VIVAQUA heeft zijn statuten niet aangepast. De gemeenten kunnen enkel uittreden met een tweederde meerderheid, maar de Vlaamse gemeenten maken in totaal slechts 11 procent uit van de samenstelling van VIVAQUA, dus dat lukt nooit. Dat is de situatie tot nu toe.

Intussen is er ook een fusie gepland met Hydrobru. Dat bestaat enkel uit de 19 Brusselse gemeenten.

Het voorstel van ordonnantie dat morgen ter stemming voorligt in het Brusselse Parlement tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 moet die fusieplannen doorgang laten vinden. De meerderheid van de Vlaamse gemeenten wil die fusie niet en wil niet onder toezicht komen van het Brusselse Gewest. Ze beroepen zich daarvoor op het samenwerkingsakkoord om uit te treden. Daarenboven sleurt Hydrobru een schuldenberg mee van 600 miljoen euro, wat voor die gemeenten natuurlijk geen positief vooruitzicht is.

Het samenwerkingsakkoord is volgens ons niet nageleefd. Daarom willen wij in overleg treden met het Brusselse Parlement met betrekking tot de uittreding van die gemeenten en de naleving van het samenwerkingsakkoord.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over de motie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.