U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 22 december 2016, 14.31u

Voorzitter
Rechtspositieregeling van het personeel van het Wetenschappelijk Secretariaat van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de rechtspositieregeling van het personeel van het Wetenschappelijk Secretariaat van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Claes, secretaris, heeft het woord.

Sonja Claes (CD&V)

Collega’s, op het Uitgebreid Bureau van 19 december is er beslist om aan de plenaire vergadering de statuutwijziging voor te leggen. Het is de bedoeling van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie om het personeelsbeleid te updaten op het vlak van rekrutering, evaluatiecycli en talentgerichte ontwikkeling. De nieuwe rechtspositieregeling schept een kader voor het personeelsbeleid. Er zijn enkel contractuele medewerkers waardoor hun statuut verschilt van dat van de mensen in de administratie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de rechtspositieregeling van het personeel van het Wetenschappelijk Secretariaat van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.