U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2016 betreffende het tijdelijke project “leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs”.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Voorzitter, ik wil even het woord vragen om de aandacht te richten op dit ontwerp van decreet. We zijn heel blij dat het er is, omdat het ons de mogelijkheid geeft om proefprojecten op te starten voor het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs. We weten allemaal dat daar veel leerlingen heel lang op de bus zitten. Dat is een problematiek waar al langer een oplossing voor gezocht wordt. Dit ontwerp van decreet biedt daar nu de mogelijkheid toe. We gaan namelijk proberen om een nieuw, eenduidig en transparant concept te doen ontstaan, zodat het leerlingenvervoer flexibeler kan worden georganiseerd en de reistijden aanzienlijk zullen worden ingekort.

Tijdens de bespreking in commissie van dit ontwerp van decreet – dat vooral de aandacht trok van de meerderheid, want de oppositie was een merkwaardige afwezige bij deze bespreking – hebben we ook aan de minister gevraagd om aandacht te hebben voor de opvolging en de vorming van busbegeleiders. Dat wil ik hier vandaag ook nog eens extra benadrukken, dat we dit ook niet uit het oog mogen verliezen. Dank u wel. (Applaus. Opmerkingen)

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, laat ons de kerststemming misschien een beetje laten binnenkomen in dit parlement. Ik ben sprakeloos over zoveel eensgezindheid, voorlopig toch.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1001/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.