U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 22 december 2016, 14.31u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Chris Janssens bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, ik wil bij motie van orde uitdrukkelijk en formeel mijn bezwaar uiten over het feit dat u mijn vraag over de aanwezigheid van de minister-president op de uitreiking van het eredoctoraat aan mevrouw Merkel vandaag hebt afgewezen. U vindt dat mijn vraag geen actualiteitswaarde heeft, terwijl heel de wereld het momenteel heeft over de nieuwe aanslagen in Berlijn, over het feit dat Berlijn opnieuw wordt geconfronteerd met de nefaste gevolgen van Merkels ‘Wir schaffen das’-politiek. Volgens mij hebt u hierin geen beslissing genomen als parlementsvoorzitter, maar wel als lid van N-VA, omdat dit een pijnlijke discussie is voor uw partij. Bart De Wever schiet Merkel af en de heer Bourgeois gaat Merkel knuffelen als ze een prijs ontvangt van een Vlaamse universiteit. Dat u mijn vraag weigert, is volgens mij partijpolitieke censuur en dat is niet uw rol als parlementsvoorzitter.

De voorzitter

Dan zal ik in het vervolg elke vraag van u die aan een N-VA-minister is gericht, afwijzen, als u denkt dat dat mijn motief is. Ik heb de boodschap begrepen. Het is voor mij heel duidelijk, mijnheer Janssens, maar zo zit ik niet in elkaar.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.