U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Motie van orde
Rechtspositieregeling van het personeel van het Wetenschappelijk Secretariaat van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Eindejaarswensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over het Windkrachtplan 2020 en de ontwikkeling van door de provincies te identificeren zones voor windenergie
Actuele vraag over het deugdelijk bestuur bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en het verslag van het Rekenhof hierover
Actuele vraag over het rapport van het Rekenhof betreffende de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)
Actuele vraag over het rapport van de WaterRegulator met betrekking tot de geïnde capaciteitsvergoedingen van De Watergroep
Actuele vraag over het aangekondigde ondersteunend beleid inzake CO2-hergebruik

VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

BESPREKINGEN

Ontwerp van decreet betreffende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer
Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen)
Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid
Ontwerp van decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd
Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties
Ontwerp van decreet aangaande de bekrachtiging van de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016
Ontwerp van decreet houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht
Ontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2016 betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs"
Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van neonatale screening op mucoviscidose

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

Wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van het Wetenschappelijk Secretariaat van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

WERKINGSBEGROTINGEN

Ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2017
Ontwerp van werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst voor het begrotingsjaar 2017
Ontwerp van werkingsbegroting van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2017
Ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2017

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
14 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
Ontwerp van decreet betreffende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer
Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen)
Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid
Ontwerp van decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd
Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties
Ontwerp van decreet aangaande de bekrachtiging van de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016
Ontwerp van decreet houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht
Ontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2016 betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs"
Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van neonatale screening op mucoviscidose
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Financiën en Begroting 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Onderwijs 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Cultuur 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Sociale Economie 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Sociale Economie 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Landbouw en Visserij 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Energie 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Energie 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Dierenwelzijn 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Wonen 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Vlaamse Rand 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Bestuurszaken 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Bestuurszaken 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Bestuurszaken 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2016-2017
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Integratie en Inburgering 2016-2017
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.