U bent hier

In de kijker

Toespraak 45 jaar Vlaams Parlement

Op 7 december 1971 vond de eerste vergadering van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap plaats, die zou uitgroeien tot het Vlaams Parlement. Naar aanleiding van deze verjaardag houdt voorzitter Jan Peumans een toespraak over 45 jaar Vlaams Parlement en Vlaamse autonomie.

Actualiteitsdebat over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)

De Vlaamse Regering keurde op 30 november laatsleden het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed dat de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen voor de komende decennia. Het doel van het BRV is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025 . De inname van nieuwe open ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn. Nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zullen dus meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties in de steden en dorpen. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over de nieuwe langetermijnvisie voor de ruimtelijke ordening van Vlaanderen.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Als er een actualiteitsdebat aan de plenaire agenda wordt toegevoegd, wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • de beleidsconclusies uit het nieuwe PISA-onderwijsonderzoek;
  • de verplichte installatie van dubbel glas in huurwoningen vanaf 2020;
  • het tekort aan chauffeurs bij De Lijn in Antwerpen;
  • de verplichte reservatie voor toegankelijk openbaar vervoer bij De Lijn;
  • het gebruik van isolatie en fixatie in de jeugdhulp.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 7 december 2016 (pdf)

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Toespraak van de voorzitter
Ingekomen documenten en mededelingen
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:30 uur: TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER

45 jaar Vlaams Parlement – 45 jaar Vlaamse autonomie

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Caroline Bastiaens aan minister Ben Weyts
129 (2016-2017)

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL hoofdelijke stemmingen over de moties tot besluit van het op 7 december 2016 gehouden actualiteitsdebat over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.