U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

 • het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen;
 • de nieuwe handels- en investeringsstrategie voor Vlaanderen;
 • de Europese waarschuwing voor een oververhitting van de huizenmarkt;
 • de prestaties in wiskunde en wetenschappen van de Vlaamse scholieren;
 • de bescherming van de kust tegen een duizendjarige storm;
 • de schorsing van de toewijzing van een grote trambestelling van De Lijn door de Raad van State;
 • een eventueel belangenconflict tegen de strengere toepassing van de Brusselse geluidsnormen voor vliegtuigen;
 • een onderzoek naar de IJzeren Rijn;
 • problemen bij de uitvoering van het decreet inzake binnenlandse adoptie;
 • psychosociale hulp aan de nabestaanden van slachtoffers van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016;
 • de activering van langdurig zieken door de VDAB;
 • racisme en discriminatie in het voetbal en andere sporten.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 30 november 2016 (pdf)

Tijdelijke werkervaring: tweede lezing en eindstemming

De plenaire vergadering doet een tweede lezing van het ontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming en houdt de eindstemming. Het ontwerp werd reeds besproken in de plenaire vergadering van 23 november 2016.

Hervorming procedures Vlaamse bestuursrechtscolleges

Vlaanderen telt drie onafhankelijke bestuursrechtscolleges: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om een aantal procedurele en organisatorische verbeteringen te maken aan de regelgeving voor deze bestuursrechtscolleges. In het bijzonder wil het voorstel de werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen optimaliseren: deze Raad, die beroepsprocedures tegen bouw- en verkavelingsvergunningen behandelt, wordt zodra de omgevingsvergunning in voege treedt (maart 2017), ook bevoegd voor beroepen tegen milieuvergunningen. De oppositie vreest dat het voorstel van decreet drempels zal invoeren voor burgers om een beroepsprocedure in te stellen.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
106 (2016-2017)
van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois
107 (2016-2017)
van Gwenny De Vroe aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Geert Bourgeois
108 (2016-2017)
van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Geert Bourgeois
109 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
van Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Francesco Vanderjeugd, Cathy Coudyser, Jos De Meyer en Danielle Godderis-T'Jonck
899 (2016-2017) nr. 1
van Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Francesco Vanderjeugd, Cathy Coudyser, Jos De Meyer en Danielle Godderis-T'Jonck
899 (2016-2017) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

van de Vlaamse Regering
922 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
106 (2016-2017)
van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois
107 (2016-2017)
van Gwenny De Vroe aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Geert Bourgeois
108 (2016-2017)
van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Geert Bourgeois
109 (2016-2017)
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
121 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
922 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Tweede lezing (Regl. art. 75)
van Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Francesco Vanderjeugd, Cathy Coudyser, Jos De Meyer en Danielle Godderis-T'Jonck
899 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Bespreking

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
922 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Francesco Vanderjeugd, Cathy Coudyser, Jos De Meyer en Danielle Godderis-T'Jonck
899 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.