U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Deze week vragen over:

  • de begeleiding van jongeren door de VDAB;
  • de uitbreidingsplannen voor de luchthaven van Zaventem;
  • de aangekondigde stijging van de drinkwaterfactuur;
  • mediawijsheid als antwoord op de verspreiding van nepnieuws;
  • de bestedingsverplichting in externe productiehuizen van de VRT;
  • de sociaal-economische positie van de kunstenaar in Vlaanderen;
  • de vraag om een versoepeling van de taalregeling voor buitenlandse docenten aan de universiteiten;
  • de verwachte forse prijsstijgingen op de private huurmarkt;
  • de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de E40 te versmallen vanaf Kraainem;.
  • de tekorten in de ouderenzorg.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 23 november 2016 (pdf)

Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Stedenfonds te laten opgaan in het Gemeentefonds, waarbij ook de huidige financiering van de dertien centrumsteden niet langer aan voorwaarden wordt gebonden. De plenaire vergadering bespreekt dit ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Tijdelijke werkervaring: nieuwe regelgeving

Door de zesde staatshervorming zijn een aantal bevoegdheden inzake tijdelijke werkervaring en stages naar Vlaanderen overgeheveld. Met een ontwerp van decreet geeft de Vlaamse Regering vorm aan het nieuwe stelsel van tijdelijke werkervaring (TWE), wijzigt ze een aantal regels uit het VDAB-decreet over stagelopen en komt er ook een wijziging aan het stelsel van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA). De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp en houdt de eindstemming. Omdat de oppositie tweede lezing heeft gevraagd na de goedkeuring van een amendement na verslag verhuist de eindstemming naar de plenaire vergadering van 30 november.

Nieuwe regeling voor bejaardenkoppels in woonzorgcentra

Tot nog toe konden gezonde bejaarden hun hulpbehoevende partner niet volgen als die naar een woonzorgcentrum ging. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om het Woonzorgdecreet aan te passen zodat niet-zorgbehoevende senioren hun partner kunnen volgen naar een rusthuis en oudere koppels dus samen kunnen blijven. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Resolutie Vlaams klimaatbeleid

Na de klimaattop van Parijs van eind 2015 richtte het Vlaams Parlement een tijdelijke Klimaatcommissie op. Leden van N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen dienden tot besluit van de werkzaamheden van de Klimaatcommissie een voorstel van resolutie in met aanbevelingen aan de Vlaamse Regering voor een sterk langetermijn Vlaams klimaatbeleid. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel via de spoedprocedure en houdt de stemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Rob Beenders, Joris Vandenbroucke en Bart Van Malderen
987 (2016-2017) nr. 1
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
91 (2016-2017)
van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
98 (2016-2017)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
99 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
van Rob Beenders, Joris Vandenbroucke en Bart Van Malderen
987 (2016-2017) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
91 (2016-2017)
van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
98 (2016-2017)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
99 (2016-2017)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
104 (2016-2017)

BEGROTING

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
922 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Yasmine Kherbache en Emmily Talpe
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Sonja Claes, Lies Jans, Freya Saeys, Griet Coppé, Peter Persyn en Danielle Godderis-T'Jonck
837 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen, Caroline Croo en Elke Van den Brandt
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
23 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Jos Lantmeeters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
922 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Yasmine Kherbache en Emmily Talpe
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Sonja Claes, Lies Jans, Freya Saeys, Griet Coppé, Peter Persyn en Danielle Godderis-T'Jonck
837 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen, Caroline Croo en Elke Van den Brandt
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Vera Jans, Caroline Croo, Katrien Schryvers en Danielle Godderis-T'Jonck
672 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Peter Persyn en Freya Saeys
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.