U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Johan Danen bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst die is aangenomen op de 21ste Conferentie van Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Parijs op 12 december 2015.

De heer Danen heeft het woord.

Beste collega’s, een jaar geleden stond de wereldpers bol van de hoopgevende beslissingen rond de klimaattop van Parijs. De conferentie van Marrakesh, die vandaag plaatsvindt en waar minister Schauvliege momenteel verblijft, zou die beslissingen concreet moeten maken. Het is dus hét moment om die hoop op een beter klimaatbeleid om te zetten in werkelijkheid. Laten we in Vlaanderen dit momentum aangrijpen om ook van hieruit een sterk signaal te geven voor Marrakesh afloopt, en dit ontwerp van decreet dus bij hoogdringendheid behandelen. Daarom vraag ik de spoedbehandeling.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst die is aangenomen op de 21ste Conferentie van Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Parijs op 12 december 2015 onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst die is aangenomen op de 21ste Conferentie van Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Parijs op 12 december 2015.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Collega’s, het is goed dat na de Amerikanen, de Chinezen en 97 andere landen ook wij toegekomen zijn aan de ratificatie van dat klimaatverdrag. Onze fractie zal dat met zeer veel enthousiasme doen. We kijken daarbij natuurlijk reikhalzend uit naar het klimaatbeleid dat zal worden gevoerd in Vlaanderen. Ik begrijp dat de bevalling van een voorstel van resolutie, gedragen door heel het Vlaams Parlement, nakende is. Er is volgende week ook een klimaattop van de Vlaamse Regering aangekondigd. Dat zijn positieve tekenen die we zien. Daarom gaan wij met enthousiasme mee in die ratificatie en rekenen wij erop dat het daadkrachtige beleid dat volgende week zal worden voorgesteld door de Vlaamse Regering, maar ook via het voorstel van resolutie van het Vlaams Parlement, eindelijk kan worden uitgevoerd.

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, ik zou graag mijn beurt eerst aan de heer Bothuyne geven, aangezien hij de CD&V-fractie van minister Schauvliege vertegenwoordigt.

De voorzitter

Tot nu toe geef ik nog altijd de volgorde van de sprekers aan, mijnheer Schiltz. Maar goed, mijnheer Bothuyne, u krijgt namens de heer Schiltz het woord.

Ik dank de heer Schiltz en de voorzitter voor het woord.

Het is op zich een vrij uniek gebeuren dat vanuit de oppositie de hoogdringendheid wordt gevraagd voor een initiatief dat vanuit de regering hier op tafel wordt gelegd. Het duidt op het brede draagvlak dat er is, niet alleen in dit huis, in dit parlement, bij alle fracties, voor het te voeren klimaatbeleid, maar ook daarbuiten. Oppositie en meerderheid slaan de handen in elkaar om werk te maken van een versterkt klimaatbeleid.

De Vlaamse Regering heeft al op 15 juli, als eerste regering in dit land, de ratificatie ingezet met een eerste goedkeuring op de ministerraad. Op 7 oktober is dat een tweede keer gebeurd. En door hier nu, tijdens de top van Marrakesh, de ratificatie ook in het parlement goed te keuren, geven wij een eerste belangrijke signaal vanuit de Vlaamse Regering. Ik hoop dat dat kamerbreed kan gebeuren. Ik roep dus alle collega’s van meerderheid en oppositie op om dit ontwerp van decreet goed te keuren.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Dat wij de afspraken van Parijs hier vandaag ratificeren in ons Vlaams Parlement, op een moment dat in Marrakesh de top bezig is, is in de eerste plaats een symbolische daad, collega’s, maar daarom niet minder belangrijk. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering hebben zich al veel vroeger en met enthousiasme akkoord verklaard met de engagementen die in Parijs zijn genomen.

Wij zijn als N-VA blij met deze ratificatie. We hopen met de collega’s dat we de conclusies en de aanbevelingen van de bijzondere klimaatcommissie hier zeer snel kunnen bespreken in een voorstel van resolutie. We hopen dat dat zeer snel kan, het liefst nog voor de top van de Vlaamse Regering.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

De ratificatie van dit akkoord zal een sterke bevestiging zijn van het belang dat dit parlement hecht aan de strijd tegen klimaatverandering, nog voor de top in Marrakesh afloopt. Ik hoop dus inderdaad dat we het kamerbreed kunnen steunen.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

De ratificatie van dit akkoord van Parijs is natuurlijk vooral, zoals collega Vandaele zei, een symbolische kwestie. De discussie zal pas op gang komen wanneer we de resolutie zullen bespreken en de maatregelen die op de Vlaamse top van de regering zullen komen op 1 december. Laten we het gegeven dat we vandaag ratificeren, niet overroepen, maar het is voor sommigen meer dan voor anderen toch een belangrijke symbolische daad.

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Ook onze fractie ondersteunt het initiatief om met de ratificatieprocedure hier in het parlement te tonen tegenover de wereld in Marrakesh dat het ons menens is met een universeel klimaatbeleid.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 925/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.