U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 november 2016, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Van Grieken heeft het woord.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Over drie weken is het zover: dan komt de goedheilig man met de witte baard en zijn zwart geschminkte vriend naar ons land om de kinderen pakjes te brengen. De kinderen kijken daar wekenlang, zo niet maandenlang naar uit. Toch vonden bepaalde mensen het nodig om dit onschuldige kinderfeest te verpesten omdat er racistische elementen in zouden zitten. Zo kwam de vzw deBuren, die subsidies krijgt van de Vlaamse Regering, op de proppen met het Pietenpact: we mogen niet langer spreken van een Zwarte Piet, het moeten allemaal roetveegpieten worden. Voor sommigen, en meer bepaald voor één iemand en één organisatie, gaat zelfs dat nog niet ver genoeg, namelijk voor het Minderhedenforum, dat – als ik goed ben ingelicht – ongeveer 2 miljoen euro aan subsidies ontvangt van de Vlaamse Regering, en voor Wouter Van Bellingen. Hij zag zijn kans schoon om in de spotlights te staan. Het moet me van het hart: welke verknipte geest moet je hebben om zulk een kinderfeest te willen verzieken?

Minister, daarom was ik blij met uw uitspraken in de pers dat het Minderhedenforum geen Vlaams geld meer zou krijgen om die Zwarte Pietenonzin nog te verkopen. Kortom, hoe gaat u de heer Van Bellingen in de zak steken en hoe gaat u die zeurpieten van het Minderhedenforum op droog zaad zetten?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ik blijf het erg jammer vinden dat we al drie dagen bezig zijn met iets dat niet leeft in Vlaanderen. Dat is een non-debat. Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen ook mensen met een migratieachtergrond.

Ik kan natuurlijk niet in uw naam spreken, maar toen ik kind was, en ook mijn eigen kinderen, hebben nooit of nooit een link gelegd tussen Zwarte Piet en slavernij en onderdrukking en racisme en dergelijke. Ik vind het heel jammer dat in de aanloop naar een leuk kinderfeest dat al zo lang een traditie is en tot ons Vlaams cultureel erfgoed behoort, het feest behoorlijk verpest wordt.

Het is nu halfvier. Ik hoop dat er niet te veel kinderen mee kijken die nog in Sinterklaas geloven, want dat zou echt wel erg zijn. (Opmerkingen. Gelach)

Nee, naar Villa Politica zullen ze wel niet kijken. Laat ons hopen dat ze een betere bezigheid hebben.

In alle ernst, racisme en discriminatie bestaan, maar ik vrees dat de ernst daarvan wordt ondermijnd door debatten als dit, door een non-debat over Zwarte Piet die ondergeschikt zou zijn aan Sinterklaas en een slaaf is en dergelijke. Waarom vind ik dat zo erg? Omdat er wel degelijk slachtoffers bestaan van racisme en discriminatie in onze multiculturele samenleving. Ik vind dat ontzettend jammer. Ik vind dat dit non-debat de slachtoffers van racisme en discriminatie absoluut niet ten goede komt.

Ik kan u nog meegeven, mijnheer Van Grieken, dat het Minderhedenforum sinds een decreet van 2009 is aangeduid als belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden, en ik in dit debat echt niet de indruk krijg dat de achterban van het Minderhedenforum dit steunt. Ik hoor dat, ik lees dat en ik zie dat. Allerlei mensen met een migratieachtergrond zeggen dat ze hier nooit van hun leven enig probleem van gemaakt hebben.

Ik kom tot uw eigenlijke vraag. Het forum krijgt subsidies vanuit verschillende bevoegdheden, maar dat is niet zo relevant in dit debat. Het forum moet natuurlijk een achterban vertegenwoordigen en doet dat in dezen niet. Daar ben ik van overtuigd als ik de reacties hoor en zie. Dus denk ik dat we een probleem hebben. Ik heb ook vernomen in de media dat de heer Van Bellingen mij heel dringend graag wil spreken. Dat is ongeveer twee dagen geleden, en ik heb nog altijd niets gehoord. Ik ben nog in blijde afwachting wat dat betreft. Ik zeg u heel duidelijk: de taak van het Minderhedenforum staat heel duidelijk omschreven in het decreet van 2009. De belangen van de achterban worden hiermee niet behartigd.

Voorzitter, ik wil nog een warm pleidooi houden in dit parlement om dit debat te stoppen zodat we Sinterklaas, een kinderfeest, kunnen behouden. Laat ons in godsnaam stoppen met het zoveelste debat om van elke Vlaming per definitie een racist te maken, want dat is niet zo. (Applaus bij de N-VA)

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Ik weet niet waarom u applaudisseert, want mijn vraag is niet beantwoord. U hebt in de pers verklaard dat u de subsidiekraan gaat toedraaien: ‘het Minderhedenforum krijgt geen geld meer om Zwarte Pietenonzin te verkopen’.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Geen geld, maar momenteel krijgen zij nog steeds 2 miljoen euro. U hebt terecht aangegeven dat het Minderhedenforum geld krijgt in het kader van het integratieproject. Het is niet de eerste farce van de heer Van Bellingen. Hij gaf de echte onderliggende reden voor de moslimterreur en de aanslagen hier: het was onze schuld. De nieuwkomersverklaringen, daar was hij ook tegen, dat zou stigmatiserend zijn. Nederlands leren als voorwaarde voor een sociale woning vond hij ook een slecht idee.

Toen minister Gatz vorig jaar zelfde tijd zijn gezicht zwart had geschminkt, was u ook al aan het roepen. U doet stoere verklaringen in de pers maar in de praktijk verandert er niets. Het is een beetje zoals uw partijvoorzitter, die het ook opneemt voor Zwarte Piet maar tegelijk in zijn stad een hoop veegpieten heeft rondlopen die niets met Zwarte Piet te maken hebben. Mijn tweede vraag is dan ook klaar en duidelijk: het Minderhedenforum krijgt subsidies in het kader van de integratie. Bent u ervan overtuigd en hebt u garanties dat zij die middelen goed inzetten om de integratie te bevorderen of zijn ze er alleen maar om de boel te verzieken?

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes (CD&V)

Dat Sinterklaas een kinderfeest is, daar zijn we het over eens. Tradities evolueren en tradities moeten worden gekoesterd. Dat zijn twee aspecten daarvan.

Mijn vraag gaat vooral over het middenveld. In Vlaanderen is er nood aan een kritisch middenveld. Niet elk schot dat gelost wordt, is een schot in de roos, maar dat neemt niet weg dat we er vertrouwen in moeten blijven hebben dat er kritische stemmen in heel diverse beleidsdomeinen gehoord kunnen worden. Het signaal dat ik wil geven namens mijn fractie is dat we organisaties niet op een of andere uitspraak moeten afrekenen, maar vertrouwen moeten hebben in het middenveld, dat ook zijn stem moet kunnen laten horen.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Mijnheer Van Grieken, als heel dat debat al één iets goeds zou hebben opgeleverd, als dat al het geval is, dan is het dat het duidelijk is dat er in Vlaanderen een heel grote consensus over is dat de figuur van Zwarte Piet niets, maar dan ook niets met racisme te maken heeft. Ik kan me in die zin volmondig aansluiten bij de woorden van de minister: een Pietenpact is een  oplossing voor een probleem dat helemaal  niet bestaat. Het heeft waarschijnlijk zelfs een tegengesteld effect gehad dan wat het had bedoeld.

Ik roep vooral op om een kinderfeest een kinderfeest te laten. Laten we dit onzalige debat eindelijk achter ons laten, want voor kinderen is het absoluut niet meer leuk. (Applaus bij de N-VA)

Het zal u niet verbazen dat ik me volmondig bij de woorden van de fractieleider van mijn eigen partij aansluit. Voor alle duidelijkheid: de polemiek is niet gestart door het Minderhedenforum, maar door deBuren. U hebt dat ook gezegd.

Ik ben niet van plan om een absolute polemiek met de heer Van Bellingen aan te gaan. Decretaal zijn in 2009 bepaalde opdrachten toegekend. We moeten goed bewaken dat die opdrachten, bijvoorbeeld de verdediging van de belangen van de achterban, goed worden behartigd en worden uitgevoerd.

Mijnheer Van Grieken, voor alle duidelijkheid, ik heb heel duidelijk gezegd in de media, en u mag dat erop nalezen: “Ik geef geen subsidies om onzin over Zwarte Piet uit te kramen.” Dat is iets anders dan: ‘ik geef geen subsidies meer’. Dat is toch wel een kleine nuance. Wij hebben wel in 2009 in een decreet heel duidelijk bepaald waaraan die subsidies moeten worden besteed.  Ik sta heel open voor een gesprek met mijnheer Van Bellingen om te horen of hij me een goede uitleg kan geven waarom hij dit heeft gedaan. Als hij dat niet kan, dan hebben we inderdaad een probleem en dan moeten we het decreet van 2009 eventueel bekijken.

Nogmaals, collega’s, ik sluit me aan bij de fractievoorzitter van mijn eigen partij: laten we deze polemiek nu stoppen. Laten we stoppen met van elke Vlaming een racist te maken, zeker in de aanloop van het feest dat wij allemaal hebben meegemaakt als een leuk feest, een feest voor kinderen dat alleen gepaard gaat met blijheid in plaats van elke keer verzuurde, opgeklopte debatten te voeren die helemaal niet leven in onze Vlaamse samenleving.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Minister, ik ben het deels met u eens dat wel of niet Zwarte Piet een non-discussie is en geen debat waard is, maar het is wel mijn recht als parlementslid om u te ondervragen. Ik heb er een fundamenteel probleem mee dat u stoere verklaringen doet in de pers, maar dat uw beleid helemaal iets anders is. Ik heb problemen met de burgemeester die het opneemt voor Zwarte Piet, maar in de praktijk roetveegpieten inzet. Ik heb een probleem met een beleid dat niet alleen uw beleid is, maar het beleid van heel uw partij, van veel woorden, maar eigenlijk geen daden. De bevolking moet besparen en betalen, maar linkse hobbyclubs zoals het Minderhedenforum blijven maar subsidies krijgen. Ik heb een voorstel: stuur die zeurpiet van een Wouter Van Bellingen met de stoomboot naar Spanje terug en maak van Zwarte Piet het hoofd van het Minderhedenforum. Die kindervriend heeft meer gezond verstand en het zal op zijn minst leuk zijn. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.