U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Johan Danen bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Danen heeft het woord.

Voorzitter, wij zouden de spoedbehandeling willen vragen van een ontwerp van decreet betreffende de ratificatie van het Parijse klimaatakkoord. Het is hoogdringend omdat de klimaattop in Marrakech nog steeds bezig is tot het eind van de week. Meer dan honderd landen hebben het akkoord van Parijs al geratificeerd. Dat is een sterke bevestiging van het belang dat die landen hechten aan de strijd tegen klimaatverandering. We vinden het als partij belangrijk dat ook Vlaanderen dat signaal geeft. Het document is al ingediend en zal ooit in de commissie Buitenlandse Zaken worden behandeld, maar het zou een extra goed signaal zijn als dit parlement vandaag dit punt bij hoogdringendheid zou kunnen behandelen.

De voorzitter

Is dat parlementair document al binnen?

Er is een parlementair document.

De voorzitter

Dan zullen wij daar in de loop van de vergadering over beslissen, zoals wij dat altijd doen, mijnheer Danen.

Dat is heel goed, maar ik wil toch aandringen om het vandaag te behandelen omdat de hoogdringendheid er echt wel is.

De voorzitter

Ik heb dat begrepen. Over de spoedbehandeling zullen wij vandaag beslissen. Is dat duidelijk?

Voorzitter, dat is heel duidelijk.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Ingekomen documenten en mededelingen
van Caroline Croo aan minister Jo Vandeurzen
77 (2016-2017)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.