U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • preventieve genetische testen;
  • de ondersteuning van ouders en opvoeders voor het aanleren van mediawijsheid bij jongeren;
  • de mogelijke invoering van een roze afvalzak voor inzameling van restplastics;
  • de timing voor de uitvoering van de hervorming secundair onderwijs;
  • mogelijke Europese besparingen op de Erasmusbeurzen;
  • de hervorming van de energiepremies;
  • het zogenaamde Pietenpact en de reactie van minister Homans op het Minderhedenforum;
  • de ambitienota van de overkappingsintendant voor de Antwerpse ring;
  • de aanpak van de files op de E313.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 16 november 2016 (pdf)

Alternatieve financiering scholenbouw

Met het project Scholen van Morgen maakte de Vlaamse overheid een inhaalbeweging voor de realisatie van 182 scholenbouwprojecten. Om voortaan ook meer projectspecifieke en kleinere DBFM-projecten (Design Build Finance Maintain) van de rechtstreeks betrokken inrichtende machten mogelijk te maken, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Onafhankelijkheid Vlaamse energieregulator VREG

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is de organisatie die in Vlaanderen toezicht houdt op de energiemarkt. Om de onafhankelijkheid van de VREG te versterken dienden leden van de meerderheid een voorstel tot wijziging van het Energiedecreet in. De VREG zal volgens dit voorstel voortaan onder het Vlaams Parlement ressorteren en niet langer onder de Vlaamse Regering. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming. Tijdens de commissiebespreking vroeg de oppositie een tweede lezing van het voorstel van decreet.

Aanbevelingen nieuwe beheersovereenkomst 2017-2020 De Lijn

In een voorstel van resolutie formuleren de meerderheidsfracties de principes die ze opgenomen willen zien in de nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2017-2020 die de Vlaamse Regering zal onderhandelen met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Het voorstel bevat onder meer de aanbeveling om een gegarandeerde minimale dienstverlening bij stakingen uit te werken. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Ratificatie Klimaatverdrag van Parijs

De plenaire vergadering heeft het ontwerp van decreet tot instemming met het Klimaatverdrag van Parijs van 12 december 2015 bij hoogdringendheid en unaniem goedgekeurd.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Caroline Croo aan minister Jo Vandeurzen
77 (2016-2017)
van Gwenny De Vroe aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
79 (2016-2017)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
80 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Sabine Vermeulen, Bart Dochy en Sofie Joosen
836 (2015-2016) nr. 1
van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Sabine Vermeulen, Bart Dochy en Sofie Joosen
836 (2015-2016) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Caroline Croo aan minister Jo Vandeurzen
77 (2016-2017)
van Gwenny De Vroe aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
79 (2016-2017)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
80 (2016-2017)
van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
83 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
893 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck
900 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter, Steve Vandenberghe en Ingeborg De Meulemeester
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Elke Van den Brandt en Elisabeth Meuleman
920 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter, Steve Vandenberghe en Ingeborg De Meulemeester
Gemeenschapsaangelegenheid
(Regl. art. 62, punt 3, en 68, punt 8)
Beraadslaging
van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Sabine Vermeulen, Bart Dochy en Sofie Joosen
836 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Peter Wouters
Bespreking
894 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens en Joris Vandenbroucke
Bespreking

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
893 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck
900 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter, Steve Vandenberghe en Ingeborg De Meulemeester
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Elke Van den Brandt en Elisabeth Meuleman
920 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter, Steve Vandenberghe en Ingeborg De Meulemeester
Gemeenschapsaangelegenheid
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Sabine Vermeulen, Bart Dochy en Sofie Joosen
836 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Peter Wouters
Hoofdelijke stemming
894 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens en Joris Vandenbroucke
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.