U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de reactie van minister Weyts op het vervoersplan van de NMBS;
  • zelfdoding bij holebi's en transgenders;
  • de integratie van vluchtelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt;
  • het behalen van de klimaatdoelstellingen 2020;
  • de resultaten van de Vlaams-Nederlandse top in Gent;
  • het uitblijven van schadevergoeding voor de stormen van 23 juni en 23 juli 2016;
  • de reactie van de Vlaamse Regering op de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen;
  • de mogelijke investering van geld uit de tweede pensioenpijler in scholenbouw.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 9 november 2016 (pdf)

Afslanking provincies

Het Vlaams regeerakkoord stelt dat de provincies verder afgeslankt moeten worden. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de juridische basis hiervoor verschaffen. Concreet houdt dit in dat de Vlaamse overheid of het lokale bestuur vanaf 1 januari 2018 de culturele en persoonsgebonden bevoegdheden (Welzijn, Sport, Jeugd, Cultuur en Gelijke Kansen) van de provincies overneemt, met alle daaraan verbonden middelen en personeel. Het provinciale niveau moet voortaan focussen op de grondgebonden taken. Tegelijk wordt ook de financieringswijze van de provincies aangepast.

Organisatie postnatale zorg

De verkorting van de gemiddelde duur van een ziekenhuisverblijf rond een bevalling is een internationale trend. De federale regering besliste aansluitend bij deze trend in 2015 tot de verkorting van de verblijfsduur in het ziekenhuis na een normale bevalling. In een voorstel van resolutie vragen leden van de meerderheid nu aan de Vlaamse Regering om de postnatale zorg thuis (vroedkundige zorg en kraamzorg) te versterken en de continuïteit van de zorg voor moeder en baby te garanderen.

Aandacht voor preventieve mondzorg

Een goede mondgezondheid is een essentieel onderdeel van de algemene gezondheid en belangrijk voor het algemeen welbevinden en de levenskwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat er nog heel wat verbetering mogelijk is, vooral op vlak van preventie. Een voorstel van resolutie van leden van de meerderheid vraagt aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
880 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Peter Persyn, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Danielle Godderis-T'Jonck, Vera Jans en Caroline Croo
853 (2015-2016) nr. 1
Bespreking

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
879 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
880 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Peter Persyn, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Danielle Godderis-T'Jonck, Vera Jans en Caroline Croo
853 (2015-2016) nr. 1
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.