U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de onderhandelingen met Wallonië over het CETA-verdrag;
  • de beslissing van minister Weyts om de volledige verantwoordelijkheid voor trajectcontroles op gewestwegen naar zich toe te trekken;
  • de mogelijke stopzetting van het NMBS-engagement in de fietsverhuurdienst Blue-bike;
  • het uitblijven van een nationaal alcoholplan;
  • de kennis en perceptie inzake seksueel overdraagbare aandoeningen;
  • de betalingsproblemen van jonge investerende land- en tuinbouwers;
  • een imagocampagne ter promotie van het boek;
  • de opleiding tot vrachtwagenchauffeur in het secundair onderwijs.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 26 oktober 2016 (pdf)

Toepassing gedragsinzichten ('nudging') in Vlaams beleid

In de Angelsaksische landen worden nieuwe inzichten uit de gedragseconomie reeds volop toegepast in het overheidsbeleid. Zogenaamde nudges (Engels voor 'duwtje', gedefinieerd als 'gedragssturingen via niet-dwingende prikkels') dienen als aanvulling op het overheidsinstrumentarium om het gedrag van mensen in een gewenste richting te sturen, bijvoorbeeld voor de correcte betaling van belastingen of aanpak van obesitas. In een voorstel van resolutie vragen leden van de meerderheid de Vlaamse Regering om binnen de Vlaamse administratie een kader uit te werken voor de toepassing van gedragswetenschappen in de politieke besluitvoering. Het voorstel vraagt onder meer de oprichting van een Vlaams Team Gedragsinzichten en de jaarlijkse selectie van enkele thema's waarbij de gedragsinzichten worden toegepast. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Themadebat over de alternatieve financiering van overheidsinvesteringen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
55 (2016-2017)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
56 (2016-2017)
Actuele vraag van Jan Bertels aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de gevolgen van het moratorium op wijkgezondheids-centra voor de eerstelijnsgezondheidszorg
Actuele vraag van Bart Van Malderen aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toekomst van de jongerenbonus
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
55 (2016-2017)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
56 (2016-2017)
van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
61 (2016-2017)

BESPREKING

van Freya Saeys, Danielle Godderis-T'Jonck, Cindy Franssen, Lies Jans, Peter Van Rompuy en Caroline Croo, verslag door Willem-Frederik Schiltz
852 (2015-2016) nr. 1
Bespreking

BENOEMING

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Freya Saeys, Danielle Godderis-T'Jonck, Cindy Franssen, Lies Jans, Peter Van Rompuy en Caroline Croo, verslag door Willem-Frederik Schiltz
852 (2015-2016) nr. 1
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.