U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Ik kan hier heel kort over zijn, collega’s, want we hebben er daarnet al zeer uitvoerig over gediscussieerd. Het feit dat er een kantelmoment is gekomen om vrijhandelsakkoorden evenwichtiger te gaan benaderen, is ook van toepassing voor TTIP. Daar zijn de onderhandelingen nog niet gefinaliseerd, collega’s. De onderhandelingen zijn op dit ogenblik de facto stilgelegd. Dat was voor de premier een aanleiding om te zeggen dat we die misschien volledig moeten opschorten. Op basis daarvan is er dan een interpellatie gekomen. Die nieuwe generatie van handelsverdragen zijn evenwichtig, zijn duurzaam, herverdelen correct, pakken de excessen aan en geven vooral geen exclusiviteiten meer aan multinationals. Deze motie, die was ingediend lang voordat tot het debat van vandaag beslist was, sluit daar perfect bij aan. Ik vraag jullie dus allemaal om de nieuwe generatie van handelsakkoorden bij dezen mee te ondersteunen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

  98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  76 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.