U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de aanpak van energiefraude;
  • de Pano-uitzending 'Hoe kijkt de Vlaming naar moslims' op de VRT;
  • de moeilijkheden voor zelfstandigen om een woonlening te krijgen;
  • de ontsnappingen uit gesloten jeugdinstellingen;
  • PAB's voor minderjarigen;
  • de moeilijke invulling van vacatures bij bedrijven;
  • de hervorming van het PWA-stelsel en de gevolgen voor de scholen;
  • de renovatie van het Brusselse conservatorium;
  • de waterkwaliteit en het behalen van de doelstellingen van MAP 5.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 19 oktober 2016 (pdf)

Wijziging decreet op begraafplaatsen en lijkbezorging

De manier waarop we omgaan met onze overledenen evolueert de laatste jaren zeer sterk. Steeds meer mensen vragen in een natuurlijke omgeving, andere dan de traditionele begraafplaatsen, begraven of verstrooid te worden. Een voorstel van decreet van leden van de meerderheid wil de regelgeving aanpassen.

Toegang en gebruik sociale media door jongeren

Een nieuwe Europese privacyverordening legt een minimumleeftijd van 16 jaar op om gebruik te kunnen maken van sociale media zoals Facebook. Lidstaten kunnen evenwel een lagere leeftijd hanteren, minimaal 13 jaar. In een voorstel van resolutie vragen leden van de meerderheidsfracties aan de Vlaamse Regering om volop in te zetten op mediawijsheid voor jongeren en om de leeftijdsgrens op 13 jaar te stellen.

CETA-resoluties

De plenaire vergadering bespreekt via aanvulling van de agenda de voorstellen van resolutie van de meerderheid en van sp.a over het vrijhandelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada, en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
van Chris Janssens aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Bart Tommelein
36 (2016-2017)
van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Bart Tommelein
37 (2016-2017)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits, beantwoord door minister Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
42 (2016-2017)
van Rob Beenders aan minister Philippe Muyters
44 (2016-2017)
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
45 (2016-2017)
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
46 (2016-2017)
van Joris Poschet aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Hilde Crevits
47 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Joris Poschet en Jan Van Esbroeck
919 (2016-2017) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
35 (2016-2017)
van Chris Janssens aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Bart Tommelein
36 (2016-2017)
van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Bart Tommelein
37 (2016-2017)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits, beantwoord door minister Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
42 (2016-2017)
van Rob Beenders aan minister Philippe Muyters
44 (2016-2017)
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
45 (2016-2017)
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
46 (2016-2017)
van Joris Poschet aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Hilde Crevits
47 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Marnic De Meulemeester, Nadia Sminate, Ward Kennes en Sofie Joosen
823 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Michel Doomst en Marius Meremans
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers en Marius Meremans
811 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Joris Poschet en Tine Soens
Bespreking

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Marnic De Meulemeester, Nadia Sminate, Ward Kennes en Sofie Joosen
823 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Michel Doomst en Marius Meremans
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers en Marius Meremans
811 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Joris Poschet en Tine Soens
Hoofdelijke stemming
Interpellatie over de verklaringen van de federale premier betreffende het opschorten van de TTIP-onderhandelingen en het standpunt ter zake van de Vlaamse Regering
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.