U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de financiering van het kleuteronderwijs;
  • de blijvende toename van het aantal kinderen dat thuis geen Nederlands spreekt in het onderwijs;
  • de nood aan brandpreventie;
  • dak- en thuisloze kinderen en jongeren in Vlaanderen;
  • de gevolgen voor Vlaanderen van de sluiting van het vluchtelingenkamp in Calais;
  • het gebrek aan toegankelijke zorg voor kinderen met een ernstige handicap;
  • problematisch alcoholgebruik bij ouderen;
  • luchtvervuiling door houtkachels;
  • het akkoord tussen de gewesten over de verdeling van de klimaatinspanningen tot 2020.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 12 oktober 2016 (pdf)

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
20 (2016-2017)
van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
22 (2016-2017)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
23 (2016-2017)
van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
24 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
20 (2016-2017)
van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
22 (2016-2017)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
23 (2016-2017)
van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
24 (2016-2017)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.