U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 oktober 2016, 14.01u

Voorzitter
Themadebat over de alternatieve financiering van overheidsinvesteringen
De voorzitter

Voorzitter, ondervoorzitters en verslaggever van de commissie ad hoc

Dames en heren, het Uitgebreid Bureau heeft op 3 oktober 2016 kennis genomen van het voorstel voor de benoeming van een voorzitter, ondervoorzitters en een of meer verslaggevers van de Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen.

Het Uitgebreid Bureau stelt voor:

als voorzitter de heer Rik Daems,

als eerste ondervoorzitter de heer Jan Bertels,

als tweede ondervoorzitter de heer Peter Van Rompuy en

als verslaggever de heer Björn Rzoska.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Regeling van de werkzaamheden
Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.