U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 26 september 2016, 14.00u

Voorzitter
Politieke fracties
De voorzitter

Wijzigingen in de samenstelling

Collega’s, bij brief van 6 september 2016 deelt de heer Björn Rzoska, voorzitter van de Groenfractie, mee dat de heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde niet langer deel uitmaakt van de Groenfractie. De heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde heeft dit ontslag bij mail van 10 september 2016 bevestigd.

Bij brief van 1 september 2016 delen de heren Matthias Diependaele, voorzitter van de N-VA-fractie, en Paul Cordy, zopas geïnstalleerd, ons mee dat de heer Paul Cordy zich vanaf zijn eedaflegging, dus stante pede, aansluit bij de N-VA-fractie. (Applaus bij de N-VA. Opmerkingen)

Het kan verkeren.

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Verkiezing van het Bureau

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.