U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 26 september 2016, 14.00u

Voorzitter
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
De voorzitter

Collega’s, bij brief van 1 september 2016 heeft de heer Jan Hofkens, die als opvolger tijdelijk zitting had in het Vlaams Parlement, met ingang van 26 september 2016 ontslag genomen als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Bij brief van 7 september 2016 verzaakt de derde opvolger, de heer Dave Van Oosterwyck, aan het mandaat van Vlaams volksvertegenwoordiger.

De opvolger die in aanmerking komt om de heer Jan Hofkens te vervangen, is derhalve de heer Paul Cordy.

De geloofsbrieven van de heer Paul Cordy werden reeds goedgekeurd in de plenaire vergadering van 17 juni 2014. Het administratieve onderzoek heeft uitgewezen dat sindsdien geen wijziging is opgetreden in de vervulling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

Dan keurt u wat ik ga zeggen, bij voorbaat goed. Ik roep de heer Paul Cordy uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hem uit van op zijn plaats de grondwettelijke eed af te leggen, die luidt als volgt: “Ik zweer de Grondwet na te leven.”

– Paul Cordy legt de grondwettelijke eed af.

Mijnheer Cordy, ik feliciteer u. (Applaus)

Opening van de zitting 2016-2017
Politieke fracties

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.