U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 juli 2016, 13.59u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmorgen heeft de heer Bert Maertens bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Michel Doomst en Peter Wouters houdende wijziging van artikel 99 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

De heer Maertens heeft het woord.

Voorzitter, ik vraag de spoedbehandeling namens de meerderheid, omdat dit voorstel van decreet belangrijk en dringend is. Wij willen hiermee een discriminatie rechtzetten die vandaag bestaat. Vandaag kunnen mensen die voor de gemeentebesturen en de provincies werken, zelf het recht op loopbaanonderbreking vragen en dat ook krijgen. Dat geldt niet voor personeelsleden van onder andere OCMW’s, autonome gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dat is een discriminatie die vandaag bestaat.

We weten dat de regering aan de slag is gegaan met de hervorming van het stelsel van gewone loopbaanonderbreking naar zorgkrediet. Dat zal binnenkort kunnen ingaan, als het besluit van de Vlaamse Regering daarvoor definitief uitgevaardigd wordt. Om daar geen discrepantie in te hebben, is dit voorstel van decreet belangrijk. Het is trouwens ook zo afgesproken met de vakorganisaties dat dit gelijktijdig zou kunnen worden ingevoerd.

Daarom vragen wij dus ten eerste de hoogdringendheid en ten tweede meteen ook – ik denk dat ik het voldoende geschetst heb – de goedkeuring van dit voorstel van decreet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Michel Doomst en Peter Wouters houdende wijziging van artikel 99 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Michel Doomst en Peter Wouters houdende wijziging van artikel 99 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Maertens heeft het woord.

Ik kan verwijzen naar mijn toelichting van daarnet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 851/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.