U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de motie van Wouter Vanbesien tot onderzoek door het Rekenhof naar de dading tussen de Beheersgroep Antwerpen Mobiel (BAM) en Imobe nv.

De bespreking is geopend.

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

We hebben het er vorige week al over gehad. Het gaat over het feit dat de Beheersgroep Antwerpen Mobiel (BAM) bijna 3 miljoen euro heeft betaald voor een niet-vergunde parking. Dat roept heel wat vragen op. Vandaar mijn voorstel om aan het Rekenhof te vragen transparantie te brengen en dat te onderzoeken.

Als ik een liberaal was, dan zou ik kwaad zijn dat er geld van de belastingbetaler is opgehaald waar eventueel niet correct mee is omgegaan en dat we dus niet hadden moeten ophalen. Als ik een volksnationalist was, zou ik kwaad zijn omdat dat geld misschien had kunnen worden gebruikt voor volksverheffing of voor broodnodige andere investeringen in onze mooie regio. Als ik een christendemocraat was, dan zou ik enerzijds kwaad en anderzijds ontgoocheld zijn. Ik bedoel maar: iedere democraat moet zo’n onderzoek naar transparantie toch kunnen steunen.

Mijnheer Diependaele, ik weet dat de regering heeft gezegd dat alle documenten aan het Rekenhof worden overgemaakt, maar laat ons als parlement ook effectief de opdracht geven om dat onderzoek uit te voeren. Het is bovendien niet omdat de regering het eens is met het parlement, dat wij onze relevantie zouden verliezen. Vandaar mijn vraag om deze motie te steunen.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Ik ga het rijtje niet afgaan van de andere politieke partijen, maar vorige week hebben we een debat gevoerd. We hebben heel duidelijk de toezegging van de regering gehoord dat alles in transparantie ter beschikking zal worden gesteld. Voor ons is uw initiatief dan ook achterhaald. Ik ga niet opnieuw in het inhoudelijke debat van vorige week treden. Het belangrijkste is dat er transparantie komt.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over de motie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.