U bent hier

In de kijker

Decreet integraal handelsvestigingsbeleid

Door de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd geworden voor het handelsvestigingsbeleid. Voorheen zat deze bevoegdheid op het federale niveau (de zogenaamde Ikea-wet). De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Vlaamse handelsvestigingsbeleid vorm te geven.
De krachtlijnen van het ontwerp van decreet zijn: meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de lokale besturen, rechtszekerheid voor bestaande winkels en eenvoudiger procedures. De socio-economische vergunning wordt samen met de stedenbouwkundige en de milieuvergunning geïntegreerd in één omgevingsvergunning.
Volgens enkele oppositiefracties bevat het ontwerp van decreet een bepaling waardoor de verlopen socio-economische vergunning van het geplande shoppingcomplex Uplace in Machelen verlengd wordt. Daarom diende de oppositie tijdens de commissiebespreking een amendement in om die bepaling uit het ontwerp te schrappen en vroeg een tweede lezing.
De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en houdt de eindstemming.

Decreet diverse bepalingen inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Regering is een zogenaamd mozaïekdecreet, een verzameling van decretale aanpassingen aan diverse onderdelen van het bevoegdheidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin. Het betreft zowel wetgevingstechnische aanpassingen naar aanleiding van de zesde staatshervorming als inhoudelijke aanpassingen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp en houdt de eindstemming.

Toekenning hinderpremie aan kleine ondernemingen wegens openbare werken

Met de zesde staatshervorming kwam ook de bevoegdheid voor de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen die hinder ondervinden door openbare werken over naar het Vlaams Gewest. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in voor de toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaams Gewest. De bestaande regelingen (o.a. de wet-Dedecker) worden geïntegreerd en vereenvoudigd. De sluitingsverplichting voor een zaak om inkomenscompensatie te kunnen krijgen, wordt geschrapt. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien
789 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
767 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
An Christiaens
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
773 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Elke Van den Brandt, Katrien Schryvers en Lorin Parys
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien
789 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Marc Hendrickx
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.