U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Annick De Ridder bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, ik wil de vergadering verzoeken om bij hoogdringendheid het voorstel van decreet van mezelf, mevrouw Brouwers, de heer Keulen, mevrouw Jans, de heer de Kort en de heer Van Miert houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid te willen toevoegen aan de agenda. Te uwer info, we hebben gisteren een vergadering van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken georganiseerd en bij unanimiteit beslist dat dat bij mondeling verslag zou kunnen.

De voorzitter

Hebben wij een volksvertegenwoordiger die ‘mezelf’ heet? Grapje.

Ik stel voor dat we ons in de loop van deze vergadering over dit voorstel tot aanvulling van de agenda uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.