U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 juni 2016, 14.03u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering
715 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 6, van Jan Bertels, Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Joris Vandenbroucke, tot toevoeging, aan titel 3, hoofdstuk 2, van een artikel 54/1.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  30 leden hebben ja geantwoord;
  75 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 7, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche, Elke Van den Brandt en Jan Bertels, op artikel 56.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  25 leden hebben ja geantwoord;
  76 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 56.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  25 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Artikel 56 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 4

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  91 leden hebben ja geantwoord;
    8 leden hebben neen geantwoord;
    7 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  88 leden hebben ja geantwoord;
    7 leden hebben neen geantwoord;
    7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, collega’s, niet alleen ik heb mij bij deze stemming onthouden, maar ook de heer Bertels heeft zich onthouden. Wij zijn de twee commissieleden die in de commissie Welzijn dit dossier opvolgen en zullen blijven opvolgen.

Onze onthouding moet vooral gezien worden in functie van de opmerkingen, kritieken en knelpunten die we vastgesteld hebben in de loop van het debat. Ik verwijs ernaar. Ik ga ze niet opsommen. Ze blijven onverkort gelden. We willen in de toekomst deze punten prominent naar voren blijven brengen. Onze ja-stem om mee een eerste steen te leggen, betekent niet dat dit ontwerp van decreet zonder knelpunten zou zijn.

De voorzitter

Mijnheer Bertels, bent u het daarmee eens?

Jan Bertels (sp·a)

Ik ben het daar volmondig mee eens.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.