U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 juni 2016, 14.03u

Voorzitter
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de Vlaamse ombudsman
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, mag ik uw aandacht vragen voor het volgende punt, want dit gaat u allemaal aan. Aan de orde is het voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de Vlaamse ombudsman.

De bespreking is geopend.

Op 8 juli 2010 werd de heer Bart Weekers door het Vlaams Parlement benoemd tot Vlaams ombudsman voor een termijn van zes jaar. Op 20 september 2010 legde hij in de handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement de eed af en trad hij in dienst. Op 7 juli 2011 werd zijn eenjarige proefperiode gunstig geëvalueerd.

Het mandaat van de heer Bart Weekers verstrijkt op 19 september 2016. Met het oog op een eventuele hernieuwing van zijn mandaat moet hij uiterlijk negentig dagen voor het verstrijken van zijn mandaat geëvalueerd worden door de plenaire vergadering.

Vooraleer tot de evaluatie over te gaan heeft de plenaire vergadering op 18 april 2016 de evaluatieprocedure vastgelegd. De procedure verliep in verschillende stappen. Een externe evaluator maakte een evaluatieverslag op basis van het Ombudsdecreet, het functieprofiel van de Vlaamse ombudsman, een zelfevaluatie, een top-downevaluatie door de voorzitter en een delegatie van het Uitgebreid Bureau met vertegenwoordigers van elke fractie, en een bottom-upevaluatie door de personeelsleden van de Vlaamse Ombudsdienst.

Op basis van het verslag van de externe evaluator en na de heer Weekers te hebben gehoord, besliste het Uitgebreid Bureau op 6 juni 2016 om aan de plenaire vergadering voor te stellen de heer Bart Weekers gunstig te evalueren zodat zijn mandaat van Vlaams ombudsman op 20 september 2016 verlengd wordt voor een nieuwe termijn van zes jaar.

Namens het Uitgebreid Bureau verzoek ik de plenaire vergadering om de heer Bart Weekers gunstig te evalueren.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de Vlaamse ombudsman eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten. (Applaus)

Dan wil ik de heer Weekers feliciteren. Ik wens hem de komende zes jaar eenzelfde dynamische en gemotiveerde functie toe als Vlaams ombudsman. Proficiat.

Hij zit trouwens in de tribune. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.