U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 juni 2016, 14.03u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Wouter Vanbesien bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Voorzitter, op 24 mei, een volle drie weken geleden, heb ik minister Tommelein gevraagd inzage te krijgen in de briefwisseling met Europa over de financiering van Oosterweel. Ik kreeg daarop geen reactie en een week later heb ik de vraag herhaald. Nog een week later heb ik u erbij betrokken, en ik ben u erkentelijk dat u mijn vraag mee hebt ondersteund. Ik neem aan dat de nieuwe minister ook een goede samenwerking met het parlement beoogt. Daarom voel ik me genoodzaakt deze kwestie ook hier even ter sprake te brengen.

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, u hebt me inderdaad op deze zaak gewezen. Ik heb ze onderzocht en heb gezien dat de brief van 24 mei inderdaad pas op 6 juni bij mij is aangekomen. Ik ben aan het onderzoeken waar hij zo lang heeft gezeten en we doen alles wat mogelijk is om u zo snel mogelijk een antwoord te geven, mijnheer Vanbesien.

Wouter Vanbesien (Groen)

Het was een mail, minister, maar het kan natuurlijk dat hij door een of andere, door de rest van het parlement niet opgemerkte, bommelding werd opgehouden. Er zijn nog al rare verhalen geweest. Maar goed, ik krijg antwoord en daar kijk ik naar uit. 

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.