U bent hier

In de kijker

Hervorming provincies

De plenaire vergadering houdt op 15 juni een actualiteitsdebat over de voorstellen van de Vlaamse Regering voor de hervorming van de provincies. Hierover werd een akkoord bereikt op de regeringsvergadering van 27-28 mei laatstleden. De provincies worden afgeslankt en de budgetten verminderd. De persoonsgebonden bevoegdheden (zoals cultuur, sport, jeugd, welzijn) die de provincies nu nog uitoefenen, zullen naar de Vlaamse of lokale overheden gaan. Er komt een inperking van de fiscale bevoegdheid van de provincies. Het aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd en het aantal gedeputeerden daalt van zes naar vier.

Op donderdag 9 juni keurde de Vlaamse Regering principieel het voorontwerp van decreet goed over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies. Dat voorontwerp gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Als er een actualiteitsdebat op de plenaire agenda staat, wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • onderwijscontinuïteit voor kinderen uit asielcentra die sluiten;
  • de aanpak van homofoob en transfoob geweld;
  • tijdelijk erkende slachthuizen en het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren;
  • het dossier van de vliegroutes van en naar en de geluidshinder door de luchthaven van Zaventem;
  • initiatieven vanuit Vlaanderen om de Palestijnse bevolking in Gaza te helpen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 15 juni 2016 (pdf)

Decreet Vlaamse sociale bescherming

Met het ontwerp van decreet betreffende de Vlaamse sociale bescherming wil de Vlaamse Regering een soort Vlaamse sociale zekerheid uitbouwen die de federale sociale zekerheid aanvult. Het ontwerp wil de reeds bestaande elementen van sociale bescherming zoals de Vlaamse zorgverzekering bundelen met de nieuwe onderdelen op vlak van zorg en gezondheid die door de zesde staatshervorming zijn overgedragen naar de deelstaten en met het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap. Zo wil men tot een meer coherent beleid komen op vlak van zorg. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans
372 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering, verslag door Elke Van den Brandt, Griet Coppé en Freya Saeys
715 (2015-2016) nr. 1
van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne Rombouts, Marius Meremans, Caroline Bastiaens en Bart Nevens, verslag door Tine Soens
717 (2015-2016) nr. 1
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de Vlaamse ombudsman
van de Vlaamse Regering, verslag door Elke Van den Brandt, Griet Coppé en Freya Saeys
715 (2015-2016) nr. 1
van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne Rombouts, Marius Meremans, Caroline Bastiaens en Bart Nevens, verslag door Tine Soens
717 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans
372 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Elke Van den Brandt, Griet Coppé en Freya Saeys
715 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne Rombouts, Marius Meremans, Caroline Bastiaens en Bart Nevens, verslag door Tine Soens
717 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

VLAAMSE OMBUDSDIENST

Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de Vlaamse ombudsman
Bespreking en stemming

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Elke Van den Brandt, Griet Coppé en Freya Saeys
715 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne Rombouts, Marius Meremans, Caroline Bastiaens en Bart Nevens, verslag door Tine Soens
717 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 15 juni 2016 gehouden actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de provincies
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.