U bent hier

In de kijker

Hervorming secundair onderwijs

De Vlaamse Regering bereikte tijdens haar vergadering van 27-28 mei ll. een akkoord over drie grote dossiers uit het Vlaamse regeerakkoord: de hervorming van de kinderbijslag, van het secundair onderwijs en van de provincies. De plenaire vergadering houdt op 8 juni een actualiteitsdebat over de voorstellen van de Vlaamse Regering voor de hervorming van het secundair onderwijs. Op 15 juni volgt het debat over de hervorming van de provincies.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Als er een actualiteitsdebat op de plenaire agenda staat wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • een mogelijke erkenning als ramp van de recente wateroverlast;
  • gescheiden zwemmen en vrouwelijke redders voor moslimvrouwen;
  • de nieuwe campagneregels voor de lokale verkiezingen;
  • de inzet van vrijwilligers door steden en gemeenten;
  • de opsporing van kindermishandeling.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 8 juni 2016 (pdf)

Onderwijsdecreet XXVI

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal onderwijsbepalingen in een verzameldecreet (gekenmerkt met Romeinse cijfers) waarvan de meeste bepalingen ingaan bij aanvang van het nieuwe schooljaar in september. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVI en houdt de eindstemming. De doelstellingen van dit ontwerp van decreet zijn in grote lijnen: 1. een aanvulling en verbetering van een aantal bestaande decreten; 2. een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in de meest ruime zin van het woord: verminderingen van administratie, verbetering van juridische teksten, ruimere autonomie voor scholen, centra en instellingen.

Decretaal kader pop-upwinkels

Pop-upstores zijn vandaag een belangrijk instrument geworden voor steden en gemeenten om leegstand in de binnenstand aan te pakken en zijn tegelijk ook een interessante manier voor ondernemers om een concept uit te proberen. Een wettelijk kader ontbreekt echter nog steeds. Om hieraan tegemoet te komen dienden leden van de meerderheid een voorstel van decreet 'houdende huur van korte duur voor handel en ambacht' in dat een juridische basis wil creëren voor tijdelijke winkels.

Rouwhulde Paul Van Grembergen

De plenaire vergadering brengt hulde uit aan gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger en Vlaams minister Paul Van Grembergen, die op 4 juni laatstleden overleed.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Sven Gatz
367 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
744 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
744 (2015-2016) nr. 1
Onderzoek van een verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een Vlaams volksvertegenwoordiger
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Sven Gatz
367 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
744 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jenne De Potter
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Jan Peumans
486 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Bart Somers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Lorin Parys, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Katrien Partyka en Andries Gryffroy
598 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Bart Van Malderen
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
744 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jenne De Potter
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jan Peumans
486 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Bart Somers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Lorin Parys, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Katrien Partyka en Andries Gryffroy
598 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Bart Van Malderen
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 8 juni 2016 gehouden actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs

ONDERZOEK

Onderzoek van een verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een Vlaams volksvertegenwoordiger
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.