U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Willem-Frederik Schiltz, Paul Van Miert, Jenne De Potter, Lieve Maes, Koen Van den Heuvel en Matthias Diependaele betreffende de samenwerkingsovereenkomst voor een vergroeningsgerichte hervorming van de verkeersfiscaliteit voor leasingwagens.

De bespreking is geopend.

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, het gaat over een klein voorstel van resolutie met betrekking tot de verkeersfiscaliteit.

Zoals u weet, is onder de vorige minister van Financiën en Begroting Turtelboom, een vergroening van de verkeersbelasting van kracht geworden. Dieselwagens en vervuilende benzinewagens zijn duurder geworden, zuinige benzinewagens zijn goedkoper geworden, hybride wagens op aardgas zijn vrijgesteld van belasting, elektrische wagens en waterstofwagens zijn volledig vrijgesteld en bovendien kregen die nog een premie.

Dat heeft tot resultaten geleid, beste collega’s. Deze vergroening heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 15 procent minder dieselwagens ingeschreven zijn, dat er bijna 20 procent meer zuinige benzinewagens ingeschreven zijn en er maar liefst 68 meer inschrijvingen voor elektrische wagens zijn. Dat is vooralsnog een klein aantal, maar de trend is ingezet.

Collega’s, ik heb dit voorstel van resolutie ingediend omdat er nog één categorie voertuigen aan deze vergroeningsoperatie ontsnapt, en daar is in de debatten over de fiscaliteit veel heisa over geweest, namelijk de leasingwagens. Om de leasingwagens ook in de vergroeningsfiscaliteit te kunnen opnemen, is een samenwerkingsovereenkomst met de drie gewesten nodig. De regering heeft al stappen ondernomen om dit agendapunt op het Overlegcomité te brengen. Daar sluimert het nog steeds. Vooralsnog zijn er nog geen doorbraken.

Dit voorstel van resolutie heeft tot doel om de regering te vragen bijkomende initiatieven te nemen om uiteraard via onderhandelingen tot een samenwerkingsakkoord te komen zodat we het hele wagenpark in deze gunstige evolutie kunnen onderbrengen.

De voorzitter

De heer De Potter heeft het woord.

Jenne De Potter (CD&V)

Voorzitter, wij hebben het voorstel van resolutie mee onderschreven omdat wij effectief aan de Vlaamse Regering en aan de bevoegde minister willen vragen om die extra initiatieven te nemen om te komen tot die o zo noodzakelijke samenwerkingsovereenkomst met de andere gewesten om op die manier de vergroening van de verkeersfiscaliteit door te treken naar de leasingwagens. Dat is van belang, want de impact van leasingwagens op het wagenpark is ongeveer 10 procent van de nieuw ingeschreven wagens. In 2014 ging dat over meer dan 62.000 wagens. Daarom is het niet onbelangrijk dat we komen tot die samenwerkingsovereenkomst met de andere gewesten. Vandaar onze oproep aan de Vlaamse Regering om hier extra initiatieven rond te nemen. Uiteraard blijven we graag op de hoogte van wat de Vlaamse Regering daarrond onderneemt.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

De verleiding is groot om een derde keer hetzelfde te herhalen. Ik sluit me daar dus bij aan. Eigenlijk komt het erop neer dat dit een toezegging is die de minister al heeft gedaan in december vorig jaar. We vragen nogmaals om daar werk van te maken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van de Vlaamse Regering, verslag door Axel Ronse en Bart Van Malderen
772 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.