U bent hier

In de kijker

Hervorming kinderbijslag

De Vlaamse Regering bereikte tijdens het weekend een akkoord over drie grote dossiers uit het Vlaamse regeerakkoord: de hervorming van de kinderbijslag, van het secundair onderwijs en van de provincies. De plenaire vergadering houdt op 1 juni een actualiteitsdebat over de voorstellen van de Vlaamse Regering voor de hervorming van de kinderbijslag. Op 8 juni volgt het debat over de hervorming van het secundair onderwijs, op 15 juni over de provincies.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Als er een actualiteitsdebat op de plenaire agenda staat wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • de werking van het M-decreet voor inclusief onderwijs;
  • een minimale dienstverlening van De Lijn bij stakingen;
  • de ondersteuning van mantelzorgers;
  • de uitvoeringsbesluiten voor het nieuwe doelgroepenbeleid;
  • de wateroverlast van de afgelopen dagen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 1 juni 2016 (pdf)

Ontwerpen van decreet alternerend leren en werken en proefproject duaal leren

Afwisselend leren en werken moet een adequaat antwoord bieden op het probleem van het vroegtijdige schoolverlaten en de jeugdwerkloosheid. De Vlaamse Regering wil het alternerend leren en werken moderniseren en vereenvoudigen zodat het aantrekkelijker wordt voor zowel de jongeren en hun ouders als voor de bedrijven. Door de zesde staatshervorming zijn een aantal bevoegdheden overgeheveld naar Vlaanderen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande statuten en overeenkomsten te harmoniseren en tot een transparanter model te komen binnen leren en werken. Vanaf september 2016 wordt een concept van een mogelijk toekomstig duaal leren en werken uitgetest via proeftuinen in het kader van het sleutelproject 'Schoolbank op de werkplek'. De plenaire vergadering moet dit besluit van de Vlaamse Regering decretaal bekrachtigen.

Vergroening verkeersfiscaliteit: uitbreiding naar leasingwagens

De nieuwe Vlaamse verkeersfiscaliteit wil door aanpassingen aan de belasting op inverkeersstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting het wagenpark milieuvriendelijker maken. Dit nieuwe systeem is echter beperkt tot niet-leasingwagens; om dit uit te breiden tot leasingwagens is een samenwerkingsovereenkomst nodig met de andere gewesten. Leden van de meerderheid vragen via een voorstel van resolutie aan de Vlaamse Regering extra initiatieven te nemen om dergelijke samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Moties van orde
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering, verslag door Joris Poschet en Peter Wouters
716 (2015-2016) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Axel Ronse en Bart Van Malderen
772 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering, verslag door Joris Poschet en Peter Wouters
716 (2015-2016) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Axel Ronse en Bart Van Malderen
772 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
357 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Joris Poschet en Peter Wouters
716 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Joris Poschet en Peter Wouters
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering, verslag door Axel Ronse en Bart Van Malderen
769 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Axel Ronse en Bart Van Malderen
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering, verslag door Axel Ronse en Bart Van Malderen
772 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Axel Ronse en Bart Van Malderen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Willem-Frederik Schiltz, Paul Van Miert, Jenne De Potter, Lieve Maes, Koen Van den Heuvel en Matthias Diependaele, verslag door Jenne De Potter
691 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jenne De Potter
Bespreking

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Joris Poschet en Peter Wouters
716 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Joris Poschet en Peter Wouters
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering, verslag door Axel Ronse en Bart Van Malderen
769 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Axel Ronse en Bart Van Malderen
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering, verslag door Axel Ronse en Bart Van Malderen
772 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Axel Ronse en Bart Van Malderen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Willem-Frederik Schiltz, Paul Van Miert, Jenne De Potter, Lieve Maes, Koen Van den Heuvel en Matthias Diependaele, verslag door Jenne De Potter
691 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jenne De Potter
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 1 juni 2016 gehouden actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de kinderbijslag
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.