U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat over voorstellen voor hertekening ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Open ruimte is Vlaanderen een schaars goed: een derde van het grondgebied is reeds ingenomen, bebouwd of verhard. De ruimtelijke versnippering is medeverantwoordelijk voor de grote mobiliteits- en fileproblemen. Bovendien wordt er in de toekomst nog een bevolkingstoename van 800.000 personen verwacht. Minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege lichtte in de pers haar voorstellen voor een hertekening van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen toe, die moeten resulteren in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De minister wil onder meer een 'betonstop' (verhardingsstop) tegen 2050, een beteugeling van de verkavelingsdrift, de invoering van een 'groennorm', verhandelbare bouwrechten en minder 'pseudoboeren' op het platteland. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over de voorstellen van de minister. Zullen ze volstaan om de nog resterende open ruimte in Vlaanderen te behouden? Is de horizon van 2050 niet te ver weg?

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Als er een actualiteitsdebat op de agenda staat, wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • de openbaarheid van de lonen van het topmanagement bij de VRT;
  • energiemaatregelen om de klimaatdoelstellingen te behalen;
  • de ontwikkeling van de Ford-site in Genk;
  • de besteding van de subsidies voor de versterking van de handelskernen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 25 mei 2016 (pdf)

Wijziging Gemeente-, Provincie- en OCMW-decreten

De plenaire vergadering bespreekt een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat de bestaande Gemeente-, Provincie- en OCWM-decreten wil wijzigen. De wijzigingen betreffen het toezicht op de hulpverleningszones en de autonomie of decentralisatie inzake personeelsbeleid van de lokale besturen. Het ontwerp is ook een voorafname op het decreet Lokaal Bestuur dat de bestaande decreten moet vervangen. Na de bespreking van het ontwerp van decreet volgt de eindstemming in plenaire vergadering.

Meer informatie over de decreten rond de lokale besturen? Raadpleeg het dossier Regelgeving over de lokale besturen 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van Bart Caron aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Geert Bourgeois
349 (2015-2016)
Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Bart Caron aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Geert Bourgeois
349 (2015-2016)
van Chris Janssens aan minister Philippe Muyters
351 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van Tine Soens en Wouter Vanbesien
655 (2015-2016) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

PERSONEELSAANGELEGENHEID

Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Bespreking en stemming

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Tine Soens en Wouter Vanbesien
655 (2015-2016) nr. 1
Gewestaangelegenheid
EVENTUEEL hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 25 mei 2016 gehouden actualiteitsdebat over de voorstellen van minister Joke Schauvliege voor een hertekening van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.