U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Croo, verslaggever, heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Voorzitter, ik zou deze vergadering niet willen spenen van enkele korte bemerkingen. Dit verslag is aangevend, eerst en vooral omdat het verdrag dagtekent van 2003. De minister heeft uitgelegd waarom het zolang heeft geduurd voor het goedgekeurd zou worden, onder meer omdat wij geen bosrijke regio zijn. Ze heeft er ons ten slotte van overtuigd om dat wel te doen, omdat het een pan-Europese benadering is van het bosgebeuren, met heel veel voordelen voor onze instellingen.

Er waren twee vragen, van Johan Verstreken en Karim Van Overmeire, over het feit dat het zo lang duurt om dit verdrag gestemd te krijgen. De heer Daems had aandacht voor de eventuele budgettaire impact. De minister antwoordde dat er geen verplichte bijdrage was.

Uw verslaggever heeft zijn idee over het ‘bebosbaar’ maken van een aantal gronden in Vlaanderen uitgelegd. Als ik de minister goed heb begrepen, heeft ze dat een waardevolle suggestie genoemd. In fine overtuigd hebben we alle elf ja gestemd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 689/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.