U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  78 leden hebben ja geantwoord;
  30 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Ik wil een stemverklaring afleggen. We kunnen met de meeste maatregelen van het ontwerp van decreet wel akkoord gaan, behalve één.

Het vreemde is dat het gaat over de toepassing van goede principes, of intentioneel goede principes, met name dat het ontwerp van decreet Deugdelijk Bestuur geprojecteerd wordt op de bestuursorganen uit de brede cultuursector, Vlaamse instellingen inclusief, hier in Brussel.

Door dat decreet wordt een deel van de leden van de raad van bestuur die worden aangeduid door de Vlaamse Regering op basis van het Cultuurpact, aangevuld met leden die worden voorgedragen door diezelfde raad van bestuur op basis van het decreet Deugdelijk Bestuur. Maar wat is het perverse effect?

Doordat een derde van het aantal leden minder wordt aangeduid door de regering, worden de grote fracties sterk bevoordeeld. Daarnaast is het helaas zo dat bestuursorganen ook bevriende politici of minstens mensen met politieke banden aanduiden als lid van de raad van bestuur. Daarmee wordt zowel het Cultuurpact als het decreet Deugdelijk Bestuur naar de geest ernstig met de voeten getreden. Dit is geen goede praktijk, zeker niet in een tijd waarin de Cultuurpactcommissie zelf zo plat ligt als maar kan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.