U bent hier

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft iets gecommuniceerd dat toch heel verwonderlijk is. Het gaat over het prosumententarief, de vergoeding die eigenaars van PV-panelen (photovoltaic) betalen voor installaties kleiner dan 10 kilowattpiek om het net te kunnen gebruiken.

Indertijd werd dat vooropgesteld als een voorlopige oplossing, want het bevordert de netstabiliteit niet. En het probleem dat je meestal ziet, is dat bepaalde installaties een omvormer hebben die eigenlijk te groot is omdat het dak niet perfect georiënteerd is of omdat er te veel bomen in de omgeving staan, en dat men toch moet betalen op basis van de capaciteit van de omvormer, en niet op basis van de effectief geproduceerde energie die op het net gaat.

Ik lees letterlijk voor uit het perscommuniqué van de VREG: “We bekijken op dit moment de mogelijkheid om een nieuwe tariefstructuur van de distributienettarieven in te voeren vanaf 2019. Hiervoor plannen we een consultatie. Deze was oorspronkelijk gepland voor maart 2016, maar deze werd uitgesteld.” Met andere woorden: doordat de VREG hier opnieuw op de rem gaat staan, denk ik dat we een heel belangrijke parameter missen. We kunnen met ons bestaande park aan zonne-energie veel meer doen en op een goedkopere manier dan we tot op heden kunnen, als we de tarieven kunnen flexibiliseren, dynamiseren en omschakelen naar een mogelijk capaciteitstarief, waardoor je, bijvoorbeeld zelfs in combinatie met batterijtechnologie, deze techniek meer toekomst kunt geven.

Minister, wat vindt u van deze timing en van de uitspraak van de VREG?

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Bedankt voor uw vraag, mijnheer Gryffroy. Zoals u weet, is de VREG een onafhankelijke regulator, en ik ben voorstander van een sterke en een onafhankelijke regulator. Dat betekent ook dat ik daar als minister niet op ingrijp en ook niet mag ingrijpen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik daarover geen mening mag hebben.

Ik heb op de persconferentie duidelijk gezegd dat ik heel wat vragen heb gekregen over dat prosumententarief, dat daar een oplossing voor moet komen, net omdat het inderdaad een voorlopige oplossing was, dat ik naar een duidelijke oplossing wil, dat het een oplossing moet zijn die rechtszekerheid biedt, die investeringen in zonnepanelen opnieuw aanmoedigt. Wij zullen immers, zoals ik al meermaals herhaald heb, meer zonnepanelen en zonne-energie moeten opwekken in de komende jaren om onze doelstellingen te halen.

Ik kan hier alleen een heel duidelijke stelling over innemen. De VREG hoeft daar geen rekening mee te houden, maar ik zeg als minister van Energie toch dat het sneller zou moeten en dat we zeer snel tot duidelijke tarieven moeten komen om de investeringen in zonne-energie in de komende jaren volop verder te kunnen laten groeien.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is juist en een klein beetje niet juist. Het is een klein beetje niet juist omdat er uiteindelijk in het regeerakkoord een aantal richtsnoeren staan waar een regulator zich wel aan kan houden. Er is al verschillende keren een vraag geweest naar een duidelijke timing. Wat ik nu zie, is dat Vlaanderen de boot aan het missen is. Met de installatie die men zelf heeft, met wat men zelf produceert, kan men nu niet spelen op de markt om na te gaan wat het goedkoopste is. Dat kan momenteel niet. We moeten nog minstens twee jaar wachten en we zijn al anderhalf jaar vragende partij.

Ook de invoer van de slimme meter loopt hopeloos achterop. Ik herinner me nog zeer goed de opmerking van de heer Van Rompuy in een commissie. Er werd toen gezegd dat als je op iets wil besparen in je woning, je pas een jaar later het resultaat ziet. De slimme meter moet sneller komen. Het is een gemiste kans als de VREG op deze manier voortgaat.

De voorzitter

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, uw oproep voor zonnepanelen ondersteunen wij uiteraard ten volle. Hoe meer er wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie, hoe beter. Maar tegenover de oproep van de heer Gryffroy voor een snelle invoer van het capaciteitstarief sta ik toch wat sceptisch. We moeten heel goed onderzoeken of het capaciteitstarief er wel voor zorgt dat de elektriciteitsfactuur eerlijker en transparanter wordt. De simulaties die vandaag voorliggen, geven aan dat de laagverbruikers met een capaciteitstarief meer zullen moeten betalen. Als het net eigenaars van zonnepanelen zijn die bij de laagverbruikers horen, dan zou het nog al idioot zijn om vandaag volop de oproep te lanceren om te investeren in zonnepanelen en over twee jaar een capaciteitstarief in te voeren waardoor die mensen een extra verhoogde elektriciteitsfactuur hebben.

Minister, ik wil u vragen om dit goed in de gaten te houden zodat de laagverbruikers niet binnen enkele jaren opnieuw een hogere elektriciteitsfactuur krijgen.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Minister, het is heel erg belangrijk om mensen stabiliteit en zekerheid te geven, ook als het over energietarieven gaat. Wat we zeker moeten vermijden, is dat mensen die weinig verbruiken, toch veel gaan betalen. Ik zeg niet dat dit eraan komt, maar we moeten bijzonder waakzaam zijn want ik heb al vaak gemerkt dat als we niet waakzaam zijn, we soms in snelheid worden genomen. Dat mogen we in dit geval zeker niet laten gebeuren. Spaarzaamheid moet zeker ook worden beloond.

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Collega’s, ik dank u voor het enthousiasme waarmee u de nieuwe minister overstelpt met allerlei taken en plichten die hij moet vervullen. Voor alle duidelijkheid: het is niet de minister die de distributietarieven bepaalt, maar het parlement en de regering bepalen de richtsnoeren. Dat is geen actualiteitsdebat maar een breed debat, dat zich in de commissie rond voorstellen in de commissie zal voltrekken. We hebben vanmorgen in de commissie nog een uitvoerig debat gehad over slimme meters. Ik begrijp de actualiteitswaarde dus niet.

Minister, ik heb wel uit uw antwoord begrepen dat uw voornemen om samen met ons en de regulator in de toekomst het consumententarief onder de loep te nemen en na te gaan op welke manier er iets kan worden gedaan om investeringen in groene energie blijvend duurzaam en stabiel interessant te houden. Ik vind dat het debat vandaag onmogelijk verder kan gaan.

Uw betogen zijn duidelijk. Wij moeten zorgen dat de elektriciteitsprijs, zeker wat betreft de bijkomende kosten, onder controle blijft en dat we die zo laag mogelijk houden. Het is natuurlijk van belang dat mensen die investeren, niet in een stop-and-gopolitiek terechtkomen waarbij er vandaag beslissingen worden genomen die een paar jaar later opnieuw teniet worden gedaan. Mensen die investeren in zonnepanelen, moeten duidelijkheid hebben voor de totale duurtijd van de investering en niet alleen voor de eerste jaren.

Minister, u pleit dus voor een prosumententarief gedurende twintig jaar. Ik denk dat dat geen goed idee zou zijn.

Collega Beenders, u maakt geen onderscheid tussen verbruik en capaciteit. Het zijn twee verschillende termen. Het ene is kilowatt, het andere is kilowattuur.

Collega Schiltz, ik kan begrijpen dat u deze vraag misschien een beetje overbodig vindt, maar alles hangt samen: slimme meter, batterijtechnologie, andere tarieven enzovoort. Alles hangt samen. Wat ik vaststel, is dat ondanks de duidelijke richtsnoeren in het regeerakkoord, er pas over vijf jaar andere tarieven zullen zijn, tarieven ten voordele van alle Vlamingen en alle kmo’s. Dan zal er tenminste een modern tarief zijn. Nu zie ik dat er opnieuw enkel een nucleair tarief is. Het is ’s nachts en tijdens het weekend goedkoper dan overdag, hoewel we overdag misschien meer kunnen produceren, en wel gratis, dankzij de zonne-energie. Daar zit geen logica achter.

Minister we moeten nu heel snel reageren, en daarom vraag ik u er bij de VREG op aan te dringen die datum van 2019 minstens met een jaar te vervroegen. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.