U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de balans van twee jaar decreet Kinderopvang voor de opvanginitiatieven;
  • het verbod op plastic zakjes in Wallonië en de gevolgen voor Vlaanderen;
  • de stand van zaken van het Masterplan hervorming secundair onderwijs;
  • het voorstel om de huidige distributienettarievenstructuur te behouden tot 2019;
  • de beleidsvisie van de nieuwe minister van Energie op hernieuwbare energie en de hinderpalen voor het plaatsen van windmolens, onder meer wegens vliegvelden en militaire infrastructuur;
  • de samenwerking tussen de Vlaamse en federale overheid in de strijd tegen fiscale fraude;
  • de asbestproblematiek bij sloop- en wegenwerken, naar aanleiding van de sloop van de Philipsbrug in Kiewit;
  • de mobiliteitsaspecten van het Eurostadion-project.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 11 mei 2016 (pdf)

Proefhuren tegen discriminatie op de woninghuurmarkt

Leden van de meerderheid dienden een voorstel van resolutie in om proefhuren op de private huurmarkt te ontwikkelen en stimuleren. Bij proefhuren staat een derde partij (naast verhuurder en huurder) gedurende een bepaalde periode garant voor de verplichtingen van de huurder. Op die manier wil men de vooroordelen tegen bepaalde categorieën huurders wegnemen. De inspiratie voor het proefhuren komt uit Frankrijk. Het voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering om een invoering van het proefhuren te onderzoeken en een kosten-batenanalyse op te maken. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
340 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
695 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
710 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Marius Meremans en Joris Poschet
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw
677 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
Bespreking

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
695 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
710 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Marius Meremans en Joris Poschet
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw
677 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.