U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 mei 2016, 14.01u

Voorzitter
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
De voorzitter

Dames en heren, krachtens artikel 5, §2, van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen heeft de heer Bart Tommelein door zijn eedaflegging als lid van de Vlaamse Regering geen zitting meer in het Vlaams Parlement.

De opvolger die in aanmerking komt om hem voor de duur van zijn lidmaatschap van de Vlaamse Regering te vervangen, is mevrouw Emmily Talpe.

Mevrouw Emmily Talpe zetelde tot en met zondag 1 mei 2016 reeds in het Vlaams Parlement als plaatsvervanger. Ik stel dan ook voor niet opnieuw over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Emmily Talpe.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Ik roep mevrouw Emmily Talpe uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig haar uit aan het spreekgestoelte de grondwettelijke eed af te leggen, die luidt als volgt: “Ik zweer de Grondwet na te leven.”

– Mevrouw Emmily Talpe legt de grondwettelijke eed af.

Mevrouw Talpe, namens alle collega’s heet ik u van harte opnieuw welkom in het Vlaams Parlement. (Applaus)

Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering
Politieke fracties

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.