U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 mei 2016, 14.01u

Voorzitter
Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering.

Conform artikel 60, §1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen heb ik een voordrachtlijst ontvangen waarop de heer Bart Tommelein als lid van de Vlaamse Regering wordt voorgedragen.

Die lijst is ondertekend door de volstrekte meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Bijgevolg verklaar ik de heer Bart Tommelein verkozen tot lid van de Vlaamse Regering.

Overeenkomstig artikel 62 van voormelde wet nodig ik hem uit hier vooraan in het halfrond plaats te komen nemen om er de eed in mijn handen af te leggen.

– Minister Bart Tommelein legt de grondwettelijke eed af.

Minister Tommelein, ik geef u akte van uw eedaflegging. (Applaus)

Ontslag van een lid van de Vlaamse Regering
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.