U bent hier

In de kijker

Eedaflegging regerings- en parlementslid

Na het ontslag van Annemie Turtelboom moet het parlement een nieuwe minister verkiezen. Bart Tommelein legt de eed af als lid van de Vlaamse Regering. Hij wordt opgevolgd door Emmily Talpe als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Energiebeleid Vlaamse Regering

Afgelopen vrijdag nam Annemie Turtelboom ontslag als viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie na de aanhoudende discussie over de invoering van de Vlaamse energieheffing. Tijdens haar afscheidspersconferentie vernoemde ze het dossier van de geplande biomassacentrale in Gent, waarover een beslissing moest worden genomen binnen de Vlaamse Regering. Maandag besliste de regering onverwacht snel om geen subsidies toe te kennen aan het project in Gent. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over het Vlaamse energiebeleid.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Wegens de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het vragenuur ingekort.

Deze week vragen over:

  • de werkgelegenheid bij de toeleveranciers van Volvo Cars Gent;
  • het arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en programmatische aanpak stikstof (PAS);
  • de gevolgen van de resolutie van het Waals Parlement betreffende het CETA-verdrag voor vrijhandel tussen Europa en Canada;
  • de plaats van de islam in het katholieke onderwijs;
  • het overleg met de federale overheid betreffende de onderwijspensioenen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 4 mei 2016 (pdf)

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ontslag van een lid van de Vlaamse Regering
Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
317 (2015-2016)
van Jenne De Potter aan minister Philippe Muyters
318 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering
Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid
Eedaflegging van het nieuwe lid

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
317 (2015-2016)
van Jenne De Potter aan minister Philippe Muyters
318 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van Jan Peumans, verslag door Miranda Van Eetvelde
535 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Miranda Van Eetvelde
Beraadslaging
van Jan Peumans, verslag door Miranda Van Eetvelde
679 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Miranda Van Eetvelde
Beraadslaging
van Jan Peumans, verslag door Miranda Van Eetvelde
680 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Miranda Van Eetvelde
Beraadslaging

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Jan Peumans, verslag door Miranda Van Eetvelde
535 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Miranda Van Eetvelde
Hoofdelijke stemming
van Jan Peumans, verslag door Miranda Van Eetvelde
679 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Miranda Van Eetvelde
Hoofdelijke stemming
van Jan Peumans, verslag door Miranda Van Eetvelde
680 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Miranda Van Eetvelde
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 4 mei 2016 gehouden actualiteitsdebat over het energiebeleid van de Vlaamse Regering
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.