U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, collega's, ik vraag om de agenda aan te vullen met een motie die ik u heb bezorgd. De motie gaat uit van de heer Bertels en mezelf en betreft het onderzoek door het Rekenhof naar de correcte toepassing van de regelgeving in de Vlaamse Codex Fiscaliteit omtrent laattijdige belastingaangiften en belastingontduiking, zowel binnen als buiten het kader van de BBI-instructie van 29 januari 2015.

De voorzitter

Weet iedereen wat die instructie inhoudt?

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Daarover zullen we straks het debat kunnen voeren.

De voorzitter

De tekst wordt nu rondgedeeld. Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot aanvulling van de agenda uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.