U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:
 • het opiniestuk van minister Liesbeth Homans betreffende het 'pamperen' van allochtone medeburgers en haar beleid ter zake;
 • de huisvesting van erkende vluchtelingen en de versterking van de private huurmarkt;
 • de problemen bij de overgang naar de persoonsvolgende financiering voor mensen met een beperking;
 • de cofinanciering van Europese EFRO-projecten door Vlaanderen;
 • de nieuwe cijfers over de tewerkstellingsgraad in Vlaanderen;
 • de besteding van de middelen uit het Boscompensatiefonds;
 • de aanpak van plastic afval in de Noordzee;
 • het stimuleren van de kennis van het Nederlands bij Franstalige jongeren in Brussel;
 • de ondersteuning van de cultuurinstellingen in Brussel na de terreuraanslagen;
 • de plannen voor een Turks islaminternaat in Houthalen en het overleg met de Moslimexecutieve over het islamonderwijs in Vlaanderen;
 • de Vlaamse gebarentaal in het onderwijs;
 • de bijdrage van gezinnen en bedrijven in de Vlaamse energieheffing.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 27 april 2016 (pdf)

Wijzigingen aan decreet op intergemeentelijke samenwerking

Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering het bestaande decreet op de intergemeentelijke samenwerking aanpassen in uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord. Enkele doelstellingen zijn de toetreding van private partners tot intergemeentelijke samenwerkingsverbanden mogelijk maken; de provincies uit de samenwerkingsverbanden laten terugtreden; de in het bestaande decreet opgenomen beperkingen op de doelstellingen versoepelen; de regelgeving van toepassing maken op de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Verwelkoming
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
315 (2015-2016)
van Rob Beenders aan minister Annemie Turtelboom
316 (2015-2016)

BESPREKING

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.